Konkurs plastyczny dla dzieci z rodzin zastępczych

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci z rodzin zastępczych z powiatu płońskiego wraz z rodzinami pn.: „Rodzina to jedna drużyna".

Ilustracja do artykułu Plakat konkursu plastycznego skierowanego do dzieci z rodzin zastępczych_01.jpg

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Celem konkursu jest promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 27.05.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku: lub bezpośrednio u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

▪️Regulamin konkursu http://plonsk.pcpr.info/dane/16/Regulamin_Konkursu_Plastycznego_Rodzina_to_jedna_dru%C5%BCyna.docx

▪️Załącznik do Regulaminu http://plonsk.pcpr.info/dane/16/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Regulaminu.docx

Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych do bycia zawodową rodziną zastępczą.

Konkurs jest jednym z działań projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Powrót na początek strony