Kontrola w PUP wypadła pozytywnie

W dniach 22-24 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku została przeprowadzona kontrola zlecona przez Wojewodę Mazowieckiego. Zgodnie z ostatecznym sprawozdaniem, wypadła pozytywnie.

Ilustracja do artykułu zdjęcie UP.JPG

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia do 18 maja 2018r. Kontroli poddano przygotowanie organizacyjne i realizację zadań dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem wykorzystania środków na wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu usprawnienia obsługi. Miedzy innymi, skontrolowano: zasoby kadrowe i rzeczowe związane z przyjmowaniem oświadczeń i wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową, sposób rejestrowania spraw oraz danych statystycznych dotyczących rezultatów pracy wydziału ds. zatrudniania cudzoziemców, wydatki poniesione na realizację zadania oraz dochody osiągnięte w ramach zadania. Realizację ww. zadania kontrola  oceniła pozytywnie.

Powrót na początek strony