LXIX sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 21 czerwca 2023 roku (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LXIX sesja Rady Powiatu Płońskiego.

SESJA.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Płońskiego na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Płońskiego na 2023 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku za 2022 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku za 2022 rok.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

           

Powrót na początek strony