LXVII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 26 kwietnia 2023 roku (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

SESJA.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informujemy, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Pana Z. B. zgodnie z właściwością.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za rok 2022.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku za 2022 rok.
 9. Przyjęcie raportu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Płońskiego w 2022 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.
 11. Przyjęcie informacji „Analiza zagrożeń Powiatu Płońskiego”.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
 13. Przyjęcie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok”.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony