Mazowieckie Barwy Wolontariatu - konkurs mający na celu wyróżnienie najlepszych wolontariuszy na Mazowszu

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Ilustracja do artykułu plakat Mazowieckie barwy wolontariatu_01.jpg

Wolontariat to altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym. Warto promować takie postawy.

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".

Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Na Mazowszu nie brakuje dobrych, oddanych i zaangażowanych ludzi, którzy codziennie bezinteresownie pomagają innym. Czas pandemii pokazuje jak wielkie są ich serca, a pomoc niezastąpiona. Doceńmy wolontariuszy, zgłaszając ich do konkursu.

Szczegóły - www.dialog.mazovia.pl

Powrót na początek strony