Nagrody dla PUP za efektywność

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację o średnich wartościach wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej osiągniętych za rok 2018 we wszystkich powiatowych urzędach pracy.

Ilustracja do artykułu PUP.jpg

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 84,96%
- Wskaźnik efektywności kosztowej 10 286,42 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku osiągnął za ubiegły rok lepsze wskaźniki od średnich krajowych:
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 88,19%
- Wskaźnik efektywności kosztowej 9 648,21 zł
W subregionie ciechanowskim poza PUP w Płońsku, tylko PUP w Żurominie osiągnął podobne rezultaty, zaś w skali województwa mazowieckiego na 39 powiatowych urzędów pracy tylko 11 wypracowało wskaźniki Ministra.
Wypracowanie tak wysokich wyników jest równoznaczne z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody dla pracowników PUP.

Powrót na początek strony