Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Ilustracja do artykułu grafika znaczek informacja.jpg

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY PŁOŃSKIEGO

z dnia 19 maja 2020 roku

 

w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

 

Starosta Płoński ogłasza, co następuje:

 

 1) W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

 2) Sprawy będą załatwiane głównie za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową.

 

Od dnia 25 maja 2020 roku:

3) Dopuszcza się możliwość składania przez interesantów dokumentów poprzez ich złożenie w pokoju nr 123 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (wejście od ul. Płockiej).

4) W Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów polegającą na załatwianiu określonych spraw, przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

5) Do budynków Starostwa przy ul. Płockiej 39 oraz ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 w celu bezpośredniego załatwienia sprawy może wejść jednocześnie tylko tylu interesantów ile w danym momencie jest wolnych stanowisk obsługi – informacji w tym zakresie będzie udzielał pracownik Starostwa przy wejściu do budynków.

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje bezpośrednią obsługę interesantów według następujących zasad:

Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku Wydział realizuje bezpośrednią obsługę interesantów:

  • wyłącznie w ramach zapisów internetowych z systemu kolejkowego;
  • dokumenty z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych wydawane są codziennie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Starostwa i uzgodnieniu terminu – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Wydział realizuje bezpośrednią obsługę interesantów:

  • równolegle w ramach zapisów internetowych oraz na podstawie systemu kolejkowego;
  • dokumenty z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych wydawane są codziennie w godzinach urzędowania Starostwa – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska realizuje bezpośrednią obsługę interesantów według następujących zasad:

Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku Referat realizuje bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Starostwa i uzgodnieniu terminu – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Referat realizuje bezpośrednią obsługę interesantów – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje bezpośrednią obsługę interesantów według następujących zasad:

Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje oraz wydaje dokumenty na rzecz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w każdy poniedziałek i piątek w godz. 1500 – 1600 Starostwa i uzgodnieniu terminu – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje bezpośrednią obsługę interesantów – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje bezpośrednią obsługę interesantów według następujących zasad:

Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje bezpośrednią obsługę interesantów – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

 

Wydział Architektoniczno – Budowlany realizuje bezpośrednią obsługę interesantów według następujących zasad:

Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku Wydział Architektoniczno – Budowlany realizuje bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Starostwa i uzgodnieniu terminu – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Wydział Architektoniczno – Budowlany realizuje bezpośrednią obsługę interesantów – zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4 i 5.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.

 

Odwołuje się z dniem 25 maja 2020 roku Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

 

 

                                                                                                                         Starosta Płoński

                                                                                                                       Elżbieta Wiśniewska

 

 

 

Powrót na początek strony