Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

plakat z tekstem ogłoszenie i herbem powiatu płońskiego

OGŁOSZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 roku

 w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

 Starosta Płoński ogłasza, co następuje:

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

 2. W Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów polegającą na załatwianiu określonych spraw, przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

Ograniczeń, o których mowa powyżej, nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 3. Do budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 w celu bezpośredniego załatwienia sprawy może wejść jednocześnie tylko tylu interesantów ile w danym momencie jest wolnych stanowisk obsługi. Ruch interesantów w budynku Starostwa przy ul. Płockiej 39 odbywać się będzie z ograniczeniem przemieszczania się interesantów do wyznaczonych stanowisk obsługi w obiekcie Starostwa – informacji w tym zakresie będzie udzielał pracownik Starostwa przy wejściu do budynku.

 4. W Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku w każdą środę wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

 

 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 29 marca do odwołania.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

Powrót na początek strony