Oświadczenie Starosty Płońskiego

Oświadczenie Starosty Płońskiego w sprawie realizacji inwestycji na ul. Płockiej i ul. Warszawskiej w Płońsku.

Ilustracja do artykułu DSC_0106 a.JPG

Powiat Płoński oświadcza, że roboty budowlane wykonywane przez firmę STRABAG Sp z o.o. w ramach zawartej umowy dotyczącej przebudowy ul. Płockiej i ul. Warszawskiej nie zostały zakończone oraz nie zostały odebrane. Wpisy w dzienniku budowy są prowadzone na bieżąco w zakresie wykonywanych prac drogowych i kanalizacyjnych. Nie ma wpisu o zakończeniu budowy w dzienniku budowy. Mimo, że Wykonawca nie zakończył prac, ale złożył wniosek gotowości do odbioru robót, zgodnie z umową Powiat musiał rozpocząć procedurę odbiorową.

Firma STRABAG Sp. z o.o. występowała z wnioskami o przedłużenie terminu zakończenia prac, ale Powiat nie wyraził na to zgody.

W składzie Komisji odbiorowej są osoby, które nadzorują przebieg inwestycji.

Powiat Płoński informuje, że w ramach realizowanych inwestycji będą wykonywane dodatkowe zakresy robót nieobjęte podstawowym zamówieniem, m.in.: dodatkowe nasadzenia krzewów, nasadzenia drzew, ustawienie latarni. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowań dotyczących zamówień publicznych.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie pytań na adres e-mail urzad@powiat-plonski.pl

Powrót na początek strony