Otwarcie boiska w Jońcu

W piątek, 8 października odbyło się uroczyste otwarcie boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jońcu. Nie zabrakło podziękowań darczyńcom i pierwszego siatkarskiego treningu.

Grupowe zdjęcie. Kucają wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu, za nimi drużyna siatkarska, po prawej i lewej stronie zaproszeni goście.

Powiat Płoński reprezentowali: Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński, Robert Adamski - Członek Zarządu Powiatu, Dariusz Żelasko - Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Paweł Dychto.

Zadanie „Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu” o wartości ponad 180 550, 46 złotych objęła:

- środki własne Powiatu Płońskiego w kwocie 123 970 ,46 zł

(Kwota obejmuje roboty i nadzór inwestorski nad robotami)

- Środki Fundacja Formika Dzieciom – 56 580,00 zł.

(Płatność wykonana przez Fundację na rzecz wykonawcy nawierzchni boiska)

W ramach realizacji były następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej

- Roboty rozbiórkowe istniejącego boiska z nawierzchni bitumicznej,

- Wykonanie drenażu wraz ze studnią chłonną pod boisko,

- Wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki,

- Zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie chodnika wokół boiska, nawiezienie ziemi, oraz posianie trawy,

- Wyposażenie boiska w słupki do siatkówki oraz siatkę

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia,

- Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na podmurówce betonowej, wraz z nową bramą wjazdową

- Montaż piłkochwytu od strony zachodniej wykonanego boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki o powierzchni 200 m2 oraz malowanie linii, została sfinansowana przez Fundacje FORMIKA DZIECIOM, a wykonana przez firmę EUROGOMA.

"Poprawa infrastruktury sportowej w naszych szkołach powiatowych to priorytet dla Zarządu Powiatu Płońskiego. Od słów i deklaracji do czynów - i jesteśmy konsekwentni i skuteczni w tych działaniach. To kolejny krok po remoncie sali w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku a następnie rozpoczęta budowa pełnowymiarowej hali przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Wsparcie Powiatu Płońskiego to nie tylko finanse w kwocie ponad 120 tysięcy na tę inwestycję, ale praca merytoryczna i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli za co bardzo dziękuję. Składam podziękowania Pracownikom Starostwa, przede wszystkim Referatu Rozwoju Gospodarczego - Pani Kierownik Katarzynie Koper oraz Panu Robertowi Jaworskiemu za ich pracę. Dziękuję Dyrekcji Ośrodka w Jońcu Pani Iwonie Leszczyńskiej oraz wszystkim pracownikom za entuzjazm i determinację, Radnym powiatowym, Samorządowi Gminy Joniec oraz oczywiście Fundacji Formika Dzieciom za zaangażowanie na rzecz naszej społeczności lokalnej" - mówiła Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński.

Starosta Elżbieta Wiśniewska wraz z Wicestarostą Krzysztofem Wrzesińskim oraz Robertem Adamskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Żelasko wręczyła pamiątkowe tabliczki i powiatowe słodkie upominki:

- Pani Annie Stankiewcz -Prezes Fundacji Formika Dzieciom za wsparcie,

- Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu,

- Przewodniczącemu Rady Gminy Joniec Panu Grzegorzowi Nowińskiemu

- Zaangażowanym przedsiębiorcom

Panu Leszowi Kaczyńskiemu - KABA Brukarstwo

05-190 Nasielsk ul. Piaskowa 36

Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu - Firma BRUK

Idzikowice 35 a 09-110 Sochocin

Pan Adamowi Kowalskiemu - Firma HYDRO-TECH

Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów Ośrodka, trening siatkarski poprowadził Pan Igor Piotrowski oraz grupa dziewcząt z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

"Dzień 8 października 2021r. na długo zapisze się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. To właśnie dzisiaj, po wielu latach oczekiwań następuje inauguracja otwarcia nowego boiska - „Boiska marzeń”. Marzyliśmy, aby wychowankowie naszej placówki mieli jak najlepsze warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania własnych zainteresowań. Dzięki działaniom zainicjowanym przez naszą placówkę wspólnie z Fundacją „Formika Dzieciom”, przy wielkim wsparciu i zaangażowaniu merytorycznym i finansowym Powiatu Płońskiego właśnie spełniło się jedno z tych marzeń. W działaniach tych wsparło nas wielu wspaniałych ludzi, którzy bezinteresownie wsparli nas finansowo i rzeczowo. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to nasz wspólny wielki sukces, który udało się nam osiągnąć dzięki bardzo dobrej współpracy z instytucjami, firmami i osobami prywatnymi. Jest to też efekt ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników naszego Ośrodka a nierzadko i ich rodzin.

Boisko to nie tylko infrastruktura, to miejsce na którym nasi wychowankowie rozwijają sprawność fizyczną, przeżywają prawdziwe emocje, uczą się zwyciężać i przegrywać.

Mam nadzieję, że dla wszystkich zainteresowanych – dla uczniów, nauczycieli i rodziców, boisko to będzie nie tylko miejscem zabawy i radości, ale również dowodem na to, że warto się starać, szukać możliwości i wierzyć, że razem można osiągnąć więcej. " - powiedziała podczas otwarcia Pani Iwona Leszczyńska dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu.

Powrót na początek strony