Postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu informuje o postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Posterunek Policji Nowe Miasto - adaptacja, przebudowa pomieszczeń w systemie zaprojektuj i buduj". Termin składania ofert do 28.05.2019r. do godz. 10:30

Ilustracja do artykułu postępowanie.jpg
Powrót na początek strony