Powołano Radę Społeczną przy SPZZOZ

24 kwietnia na posiedzeniu Rady Powiatu Płońskiego powołano nową Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Ilustracja do artykułu Dok1_01.jpg

24 kwietnia na posiedzeniu Rady Powiatu Płońskiego powołano nową Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w następującym składzie:
Przewodniczący Rady Społecznej - Krzysztof Wrzesiński - osoba wyznaczona przez Starostę Płońskiego;
Członkowie Rady Społecznej:
1) Dariusz Ostapowski - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
2) Dariusz Żelasko -Przedstawiciel Powiatu Płońskiego,
3) Józef Bluszcz - Przedstawiciel Powiatu Płońskiego,
4) Andrzej Pietrasik - Przedstawiciel Miasta Płońska,
5) Paweł Chrzanowski - Przedstawiciel Miasta Raciąża,
6) Włodzimierz Kędzik - Przedstawiciel Gminy Płońsk,
7) Zbigniew Sadowski - Przedstawiciel Gminy Raciąż,
8) Jerzy Ryziński - Przedstawiciel Gminy Sochocin,
9) Beata Pierścińska -Przedstawiciel Gminy Naruszewo,
10) Bogdan Janusz Pietruszewski - Przedstawiciel Gminy Baboszewo,
11) Kamil Koprowski - Przedstawiciel Gminy Załuski,
12) Sławomir Dariusz Zalewski - Przedstawiciel Gminy Nowe Miasto,
13) Adam Sobiecki - Przedstawiciel Gminy Dzierzążnia,
14) Teresa Jolanta Pietrzak - Przedstawiciel Gminy Czerwińsk n/Wisłą,
15) Marcin Sztabnik - Przedstawiciel Gminy Joniec.

Powrót na początek strony