Profesjonalizacja usług doradczych w szkołach i placówkach oświatowych - pierwsze spotkanie warsztatowe

W dniach 14-15 września odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie, z cyklu dot. zintegrowanego systemu kwalifikacji, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Płońsku, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku oraz IBE Instytut Badań Edukacyjnych. Profesjonalizacja usług doradczych w szkołach i placówkach oświatowych to ważny aspekt edukacji zawodowej. Dlatego z inicjatywy Starosty Elżbiety Wiśniewskiej oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku Agnieszki Nec powstał pomysł pracy nad tym obszarem z udziałem trenerów z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ilustracja do artykułu Przedstawiciele szkół i placówek oświatowych podczas warsztatów dot. profesjonalizacji usług doradczych.jpg

Pierwsze szkolenie skierowane jest dla przedstawicieli placówek:
oświatowych m.in.:
- Dyrektorów szkół powiatowych,
- Dyrektora oraz kadry Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płońsku,
- Nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych z terenu powiatu płońskiego.
- Właścicieli instytucji szkoleniowych.

W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Paweł Dychto.

Prowadzącymi są trenerzy z Instytutu Badań Edukacyjnych Agnieszka Orzechowska doradca regionalny oraz Piotr Klata. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, dzięki czemu uczestnicy uczą się współpracy, komunikacji i pracy w zespole. Wszystko to służy jednak omówieniu kluczowych kwestii a więc Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji ?

To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji:

  • określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji – dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji,
  • ułatwia potencjalnym pracownikom poświadczanie posiadanych kompetencji – nawet jeśli nie mają wykształcenia kierunkowego,
  • zwiększa szansę zdobycia pracy w kraju i za granicą – dzięki międzynarodowej rozpoznawalności certyfikatów,
  • pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy kadr.

Zintegrowany System Kwalifikacji to ważne narzędzie polityki uczenia się przez całe życie.

Powrót na początek strony