Projekty powiatowych ścieżek rowerowych

Powiat płoński pracuje nad ostatecznymi zmianami do projektów budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 2450 m i szerokości 2,5m przy drodze Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin (od torów kolejowych do Arcelina) oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 1376 m przy ul. Kopernika (od Szkoły Podstawowej nr 2 do ronda przy kościele Parafii św. M. Kolbe) i ul. Młodzieżowej (od ronda przy kościele Parafii św. M. Kolbe do torów kolejowych), tu maksymalna szerokość ścieżki będzie mieć 3.5 m.

Ilustracja do artykułu ścieżki foto 2.jpg

Przedstawiamy projekty wymienionych wyżej inwestycji do konsultacji, prosząc o komentarze i uwagi, gdyż już wkrótce odbędzie się przetarg na wybór wykonawcy i jeszcze w tym roku powinny się rozpocząć roboty budowlane.

Stojące obecnie w chodniku słupy oświetleniowe będziemy przenosić na drugą stronę ulicy, tak by nie kolidowały ze ścieżką. Tematem otwartym są drzewa rosnące wzdłuż ścieżki, często w jej granicy, tak że system korzeniowy znajduje się w ścieżce. W pierwotnym projekcie z 2016 roku wszystkie drzewa kolidujące mniej lub bardziej ze ścieżką planowane były do wycinki. Obecnie kwestię drzew pozostawiamy otwartą. Na pewno wycięte będą topole, natomiast w przypadku lip, klonów czy jesionów decyzje będą zapadać indywidualnie, na etapie budowy.

 

- Chcemy znaleźć złoty środek, zrobić bezpieczną ścieżkę po starym śladzie, ale nie zrobić „patelni”, wycinając drzewa. Stare lipy czy klony będziemy chcieli zachować, nawet jeśli będzie to oznaczać obróbkę ręczną i większe koszty inwestycji z nią związane – mówi starosta Elżbieta Wiśniewska

 

Po zrealizowaniu inwestycji ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał od ronda przy MCK do ronda przy kościele M. Kolbe i dalej Młodzieżową do torów, a następnie do Arcelina, gdzie połączy się chodnikiem prowadzącym do Baboszewa.

Mapki do pobrania w załacznikach.

Powrót na początek strony