Stypendyści Premiera 2017/2018

Dziewięciu uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Płoński otrzymało stypendium Premiera w roku szkolnym 2017/2018.

Ilustracja do artykułu styp.4.png

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości 258,00 zł miesięcznie może otrzymać uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, spełniający jeden z warunków:

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Ww. stypendium otrzymuje najlepszy uczeń każdej ze szkół kończących się maturą, wchodzących w skład zespołu szkół.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

 1. Agata Antoszewska - III Liceum Ogólnokształcące w Płońsku
 2. Jan Aleksander Bałdyga - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
 3. Wojciech Karpiński - Technikum nr 2 w Płońsku
 4. Karolina Kowalewska - Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu
 5. Arkadiusz Kuczera - Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku nad Wisłą
 6. Stanisław Ryszard Niedźwiecki - Technikum nr 1 w Płońsku
 7. Łukasz Witkowski - Technikum Agrobiznesu w Czerwińsku nad Wisłą
 8. Weronika Wójtewicz - Technikum w Raciążu
 9. Marta Żółtowska - II Liceum Ogólnokształcące w Płońsku
Powrót na początek strony