Szukamy kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych

Razem jest lepiej, Powiat Płoński razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku szuka kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i realizuje projekt: Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.

Grafika dotycząca projektu wspierania rodzin i pieczy zastępczej, Kobieta i mężczyzna stoją tyłem i trzymają za ręce dziecko
Zapraszamy zainteresowanych do bycia zawodową rodziną zastępczą. Rodzina zastępcza to bowiem praca inna niż wszystkie - wymagająca oceanu cierpliwości, miłości ale też pełna trudu. Dzieci potrzebują rodziców zastępczych.
Potrzebujemy opiekunów dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość.
Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku aby uzyskać pełne informacje co zrobić aby zostać zawodową rodziną zastępczą.
Oferujemy:
• specjalistyczne szkolenie i wsparcie;
• pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
• wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto na miesiąc;
• opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Dowiedz się, jak zostać zawodową rodziną zastępczą.
Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk ,tel.23 662 75 49
Zapraszamy
Powiat Płoński/ PCPR realizuje projekt:,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Powrót na początek strony