Szukamy kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych

Powiat Płoński razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku szuka kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i realizuje projekt: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim". Zapraszamy zainteresowanych do bycia zawodową rodziną zastępczą.

Plakat dotyczący programu Nasz Nowy Dom Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.jpg

Rodzina zastępcza to bowiem praca inna niż wszystkie - wymagająca oceanu cierpliwości, miłości ale też pełna trudu. Dzieci potrzebują rodziców zastępczych.

Potrzebujemy opiekunów dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość.

Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku aby uzyskać pełne informacje co zrobić aby zostać zawodową rodziną zastępczą.

Oferujemy:

  • specjalistyczne szkolenie i wsparcie;
  • pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
  • wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto na miesiąc;
  • opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dowiedz się, jak zostać zawodową rodziną zastępczą!

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,

09-100 Płońsk, tel.23 662 75 49

http://plonsk.pcpr.info/

Zapraszamy!

Powiat Płoński/PCPR realizuje projekt: „Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Powrót na początek strony