Umowa na kompleks sportowy podpisana

IMG_2393.JPG

Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego oraz Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta podpisali umowę na realizację robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku z wykonawcą Wojciechem Rukatem z Ziel-Bud.

Wartość umowy na roboty budowlane to 5.366.343,67 zł.

W ramach budowy lekkoatletycznego kompleksu sportowego zaplanowano:

- bieżnię okrężną 3-torową o nawierzchni poliuretanowej o długości toru 270,00 m wraz z 4-torową bieżnią prostą o długości biegu 100 m,

- boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach całkowitych 33,68 m x 64,83 m - boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych gry 15m x 24 m,

- rzutnię do pchnięcia kulą o średnicy koła betonowego 3,15m i długości sektora rzutów 20 m i szerokości w najszerszym miejscu 13 m,

- skocznię do skoku w dal z zeskocznią o całkowitych wymiarach wraz z łapaczami piasku 3,87 m x 8,56 m,

- skocznię do skoku wzwyż o wymiarach pola pod zeskok 4 m x 6 m oraz promieniu rozbiegu 15,0 m,

- piłkochwyty o wysokości 6 m ponad poziom terenu,

- tereny utwardzone z kostki betonowej jako dojścia do projektowanych obiektów,

- zaplecze sanitarno – szatniowe o powierzchni zabudowy 62m2,

- obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz urządzenia do street workout’u,

- ogrodzenie boisk o wysokości 4m ponad poziom terenu,

- odwodnienia boisk i bieżni za pomocą drenów i koryt odwodnienia liniowego podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki Inwestora,

- oświetlenia kompleksu.

Boiska będą wyposażone w urządzenia sportowe, tj. bramki i stojaki - w zależności od dyscyplin sportowych. Boiska zlokalizowane w środku bieżni okrężnej zostały odseparowane od pozostałych elementów zagospodarowania ogrodzeniem panelowym. Umożliwi to na jednoczesne korzystanie zarówno z boisk, jak i z bieżni, skoczni czy rzutni lekkoatletycznych. Boisko do piłki nożnej dodatkowo wyposażono w piłkochwyty za bramkami w celu ochrony ogrodzenia panelowego przed uderzeniami piłki.

 Dla zapewnienia komfortu użytkowników kompleksu utworzony zostanie modułowy budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, w którym zlokalizowane zostaną dwie szatnie z natryskami oraz wc, pomieszczenie trenera oraz dwa ogólnodostępne wc z czego jedno przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Wartość inwestycji: 5.589.794,02 zł.

Wartość dofinansowania: 2.794.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2022” na realizację zadania pn. „Budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”

Powrót na początek strony