VII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w VII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu sesja.jpg

Zapraszamy do udziału w VII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Płońskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku za 2018 rok.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku za rok 2018.
 12. Przyjęcie informacji na temat przeprowadzenia audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w SP ZZOZ Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
 13. Przyjęcie informacji na temat wartości kontraktów z NFZ na rok 2019.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.   

                                                     

Powrót na początek strony