X sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w X sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu DSC_0118.JPG

Zapraszamy do udziału w X sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Płońskiego.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2018 rok”.
  6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za rok 2018.
  7. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku.
  8. Oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Powrót na początek strony