XLVII sesja Rady Powiatu Płońskiego

26 stycznia (ŚRODA) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

radni powiatu siedzą przy stołach podczas sesja Rady

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Płońskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będącej własnością Powiatu Płońskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
  9. Oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie sesji.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w  trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji Rady Powiatu, rekomendujemy oglądanie transmisji obrad przez Internet.

Powrót na początek strony