XXXII sesja Rady Powiatu Płońskiego

27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 14:00 w małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (wejście od strony stadionu) odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

Radni powiatu oraz inny uczestnicy sesji siedzą pojedynczo przy stolikach na sali gimnastycznej.jpg

27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 14:00 w małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (wejście od strony stadionu) odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Płońskiego z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z XXX oraz XXXI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku  
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości Wojewodzie Mazowieckiemu.
  7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Płoński za rok 2020.
  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2020 rok.
  9. Oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie sesji.

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w  trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji Rady Powiatu, rekomendujemy oglądanie transmisji obrad przez Internet.

Powrót na początek strony