XXXIII sesja Rady Powiatu Płońskiego

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (wejście od strony stadionu) odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

Radni powiatu oraz inny uczestnicy sesji siedzą pojedynczo przy stolikach na sali gimnastycznej.jpg

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (wejście od strony stadionu) odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Płońskiego z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Płońskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych, nadania im statutów oraz zapewnienia wspólnej obsługi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji w 2021 roku programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów odnośnie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Płońskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w tym zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku przy Caritas Diecezji Płockiej za rok 2020.
 16. Oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Transmisje on-line i nagrania Sesji Rady Powiatu Płońskiego dostępne są pod linkiem: https://transmisja.esesja.pl/plonskpowiat

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w  trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji Rady Powiatu, rekomendujemy oglądanie transmisji obrad przez Internet.

Powrót na początek strony