Zapraszamy do konsultacji

Zarząd Powiatu Płońskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji nt. projektu programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Ilustracja do artykułu KONSULTACJE.jpg

Zarząd Powiatu Płońskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji nt. projektu programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Projekt programu jest dostępny na stronie internetowej powiatu www.powiat-plonski.pl w zakładce organizacje pozarządowe, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w starostwie oraz umieszczony na BIP-ie powiatu w zakładce organizacje pozarządowe. Zostanie również  przesłany w formie elektronicznej podmiotom, które udostępniły swój adres poczty elektronicznej.

Termin konsultacji: 6 października – 31 października 2017r.

Zasięg konsultacji: Powiat Płoński

Forma konsultacji: otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 23 października 2017r. o godz.  16:00 w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro - sala konferencyjna – p. 325.

Na otwartym spotkaniu organizacje pozarządowe będą mogły przedstawić swoją opinię na temat ww. programu na rok 2018 oraz wyrazić opinię odnośnie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  w 2017 roku.

W trakcie trwania konsultacji prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji

na adres e-mail: sportszkolny@powiat-plonski.pl

Powrót na początek strony