Zapraszamy do udziału w LI sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w LI sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Radni, zaproszeni goście i inni uczestnicy podczas obrad Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w LI sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII oraz XLIX sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Płońskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położnej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 23.
 11. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018”.
 12. Przyjęcie informacji na temat inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2014-2018.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.                                      
Powrót na początek strony