Zapraszamy do udziału w XLII Sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XLII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu Sesja miniaturka.jpg

Zapraszamy do udziału w XLII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wystąpienia zaproszonych gości.
  3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
  6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Płońsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Płońsku.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony