Zapraszamy do udziału w XLIII sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XLIII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu Sesja miniaturka.jpg

Zapraszamy do udziału w XLIII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Płońskiemu zgodnie z algorytmem na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem garażu położonego w Płońsku przy ul. Płockiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Płońskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Płońskiego.
 13. Przyjęcie informacji SPZZOZ w Płońsku na temat propozycji wartości finansowania świadczeń na rok 2018.
 14. Przyjęcie informacji na temat inwestycji realizowanych w roku 2017 oraz planowanych do realizacji w 2018 roku.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Płońskiego na lata 2016-2020” w latach 2016-2017.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.                                                      
Powrót na początek strony