Zarząd Powiatu Płońskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Sky Blue and Green Playful Disability Day .png

80 tysięcy złotych trafi do organizacji pozarządowych na organizację terapii dla osób z niepełnosprawnością, turnusy rehabilitacyjne oraz inne formy aktywizujące osoby z niepełnosprawnością.

Do Starostwa złożono 5 ofert, które najpierw zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową. Propozycje Komisji Konkursowej w zakresie kwot dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu Płońskiego.

Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem" w Płońsku, Zadanie "Aktywni razem" - 16.000,00 zł;

Stowarzyszenie Spadochron, Zadanie "Aktywnie i kreatywnie" - 24.040,00 zł;

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW w Jońcu Better LIFE, Zadanie "Joniecki maraton- terapeutyczno-rehabilitacyjny" - 8.760,00 zł;

Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Płońsku, Zadanie "Rehabilituj się razem z nami" - 6.200,00 zł;

TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku, Zadanie "Sięgamy po lepsze jutro" - 25.000,00 zł.

Powrót na początek strony