Uwaga ASF coraz bliżej

Gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski zostały włączone do obszaru ochronnego

Ilustracja do artykułu ASF.png

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski zostały włączone do obszaru ochronnego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w 2017r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „ Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. 2017 poz. 625) zachodzi obowiązek zgłaszania każdego przypadku znalezienia martwego dzika (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych), a także przypadków objawów zwiększonych zachorowań i padnięć świń.

ASF w Polsce - mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki są tutaj

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są tutaj

Poniżej w załącznikach znajdują się ulotki dotyczące:

  • zasad obowiązujących gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym (zakazy i nakazy dotyczące zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych)
  • informacje dla hodowców trzody chlewnej
  • jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika
  • ASF
  • program bioasekuracji obowiązkowy na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: łosickim (w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice), siedleckim w gminie Korczew,

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony