fot. P. Koper

Aktualności

Grafika przedstawiająca młotek sędziowski na środku pola z napisem nad zmiany w udzielaniu nieodpłatnych porad obywatelskich w Nowym Mieście

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnych porad obywatelskich w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Nowym Mieście

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), oraz pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie Gminy Nowe Miasto i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnych porad obywatelskich.

Kwiaty i życzenia od starosty z okazji dnia edukacji narodowej._01.jpg

Wszystkiego Najlepszego

W Dniu Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Placówek Oświatowych składamy najserdeczniejsze życzenia.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych siedzą na sali sesyjnej podczas konsultacji.jpg

Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021rok

13 października w siedzibie starostwa odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące Projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych nagrodzeni przez starostę stoją wraz z zarządem powiatu.jpg

Nagrody Starosty Płońskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół powiatowych

13 października podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zostały wręczone Nagrody Starosty Płońskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół powiatowych. Każdy z nagrodzonych otrzymał nagrodę finansową w kwocie 4 tysiące złotych brutto. Gratulujemy!

Kalendarz wydarzeń

Powrót na początek strony