fot. P. Koper

Aktualności

Ilustracja do artykułu nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu w 2020 roku.png

Porady bezpośrednie w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Raciążu i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Nowym Mieście czasowo wstrzymane

Od 10.07.2020 r. (piątek) do odwołania działalność Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Raciążu przy pl. Adama Mickiewicza 17 i od 13.07.2020 r. (poniedziałek) do 17.07.2020 r. (piątek) – Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście przy ul. Aptecznej 8 w zakresie porad bezpośrednich zostaje czasowo wstrzymana – nieodpłatne porady prawne i obywatelskie w tym czasie udzielane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).

Ilustracja do artykułu informacja UOKIK.png

Informacja z UOKiK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr DOZIK 7/2020, w której zobowiązał operatora komórkowego T-Mobile Polska S.A. do wprowadzenia procedury zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na kontach klientów ( konsumentów) usług przedpłaconych oferowanych przez T-Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ilustracja do artykułu przedstawiciele powiatu podpisują z wykonawcą umowę na remont infrastruktury sportowej przy ZS nr 2 w Płońsku.jpg

Umowa na remont infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku podpisana

8 lipca Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński, Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta przy kontrasygnacie Konrada Śmietanowskiego – Zastępcy Skarbnika Powiatu Płońskiego wraz z wykonawcą podpisali umowę na remontu infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w ramach realizacji inwestycji pn. „Przywrócenie wartości użytkowej poprzez remont sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Płońsku”. Wartość zadania to 292.740,00 zł

Ilustracja do artykułu grafika Stypendia Starosty Płońskiego.png

Stypendium Starosty Płońskiego

Do 31 sierpnia można składać wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Płońskiego. Jest to program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński.

Kalendarz wydarzeń

Powrót na początek strony