Edukacja w powiecie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU PŁOŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drogi Absolwencie

Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może on potrwać trzy, cztery lub pięć lat. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Płońskiego mogą przyjąć ponad 1000 absolwentów szkół podstawowych, właściwie przygotowując ich do dalszej nauki i pracy zawodowej. Jeżeli masz zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum, które daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Jeżeli chcesz w ciągu trzech lat zdobyć zawód, wybierz branżową szkołę I stopnia. Po jej ukończeniu możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę. Masz do wyboru zawody, których możesz uczyć się jako uczeń w szkole lub pracownik młodociany, zdobywając wiedzę praktyczną u pracodawców.

Warto ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Powiatu Płońskiego, aby tu kontynuować edukację. Aby dokonać racjonalnego wyboru musisz dokładnie zapoznać się z obowiązującym w szkołach Powiatu Płońskiego systemem rekrutacji, poznać kryteria przyjęć do wybranej klasy (klas), a następnie przestrzegać określonych terminów oraz procedur.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Płońskim będzie prowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego. Nabór wspomagany takim systemem daje znacznie większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć.

Serwis internetowy https://plonsk.e-nabor.pl    dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. O wynikach naboru informację uzyskasz nie tylko na listach wywieszanych w szkołach i publikowanych na ich stronach internetowych, ale również poprzez wyżej wymienioną stronę www. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi Ci niepotrzebnego stresu, wyeliminuje konieczność biegania między szkołami, skróci do minimum czas oczekiwania na wyniki, a dokonane wybory okażą się trafne i szczęśliwe.

Ten poradnik został napisany dla Ciebie. Przeczytaj go, zanim podejmiesz decyzję i przystąpisz do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ilekroć pojawią się pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji oraz, gdy zbliżają się terminy, od których zależy szczęśliwy wybór szkoły, sięgnij do niego. Pomoże Ci prawidłowo wypełnić wniosek i dopełnić niezbędnych formalności.

Zaproponuj także rodzicom, by zapoznali się z procedurą elektronicznej rekrutacji.

 

Jak wybrać szkołę i klasę?

Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę musisz podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania, zdolności oraz możliwości. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy, doradcy zawodowego, szkolnego pedagoga. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów – informacje o szkołach, zawodach znajdziesz w informatorze internetowym systemu Nabór 2022. Wejdź także na stronę internetową szkoły. Spróbuj ocenić swoje szanse, dowiedz się o przedmioty punktowane w wybranych szkołach oraz limity punktów, które obowiązywały w latach ubiegłych. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weź pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. Zrób wszystko, by dokonać trafnego wyboru. To pozwoli Ci znaleźć się na liście zakwalifikowanych kandydatów i - po potwierdzeniu woli podjęcia nauki – znaleźć miejsce w wybranej szkole.

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. W Powiecie Płońskim Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku jest szkołą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Kandydatów z taką niepełnosprawnością zachęcamy do wyboru oddziałów w szkołach tego Zespołu. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin w szkole podstawowej i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach. Nie śpiesz się. Rozważnie podejmij decyzję. Pamiętaj, to Twój wybór i Twoja przyszłość.

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci przyjęcie do szkoły niezależnie od innych kryteriów, nie wybieraj kilku szkół. System automatycznie przypisze Cię do szkoły pierwszej preferencji w wybranym oddziale, przydzielając 200 punktów. Masz do wyboru bogatą ofertę edukacyjną. Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Płoński są objęte naborem elektronicznym.

Jeżeli chcesz się uczyć zawodu w klasie przeznaczonej dla pracowników młodocianych (tzw. klasie wielozawodowej), musisz pamiętać o dodatkowych wymaganiach określonych w szkolnych informatorach.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Rekrutacja krok po kroku

 1. Rejestracja w systemie naboru na stronie: https://plonsk.e-nabor.pl

To ważny krok, od tego musisz zacząć. Rejestrując się w systemie na stronie www. naboru, podasz adres e-mail oraz wprowadzisz hasło. Na adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny, po potwierdzeniu którego twoje konto zostanie aktywowane.  Dzięki temu będziesz mógł korzystać z aplikacji z dowolnego komputera. System umożliwi również logowanie za pomocą profilu zaufanego. Wybrana przez Ciebie szkoła pierwszego wyboru także może zarejestrować Cię w aplikacji naboru.

 1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.

Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiono w poprzedniej części tego opracowania. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty, tj. do klas w technikach, branżowych szkołach I stopnia i oddziału przygotowania wojskowego, sprawdź dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w informatorach tych szkół. Jeżeli wybierzesz oddział przygotowania wojskowego, pamiętaj, że musisz zgłosić się do odbycia prób sprawności fizycznej.

 1. Lista preferencji

Jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie szkoły i klasy. W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej na indywidualnej liście preferencji, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami, nie blokując miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

 1. Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej.

W terminie od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 wypełnisz podanie (na stronie www. naboru- https://plonsk.e-nabor.pl) wydrukujesz je, podpiszesz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi i złożysz je w szkole pierwszego wyboru. To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. Podanie i sposób jego wypełnienia są szczegółowo opisane w następnej części poradnika. Aplikacja umożliwi Ci przesłanie dokumentu w formie elektronicznej.

 1. Szkoła pierwszego wyboru

Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.

 1. Próby sprawności fizycznej.

Jeżeli Twoim wyborem jest oddział przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku, w dniach 2-3 czerwca 2022 roku w szkole tej przeprowadzane będą próby sprawności fizycznej, które są dla Ciebie obowiązkowe. Bez ich odbycia nie będziesz mógł być przyjęty do tego oddziału. Informację o szczegółach dotyczących tych prób znajdziesz na stronie www.  Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.

 1. Zmiana listy preferencji

Być może już po dokonaniu przez Ciebie wyboru i złożeniu wniosku, w tym po uzupełnieniu go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej pojawią się wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji. Jeżeli zdecydujesz, że musisz dokonać zmian w swoich preferencjach, będziesz mógł to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zdecydowałeś się na zmiany na liście preferencji, musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i odebrać dokumenty, które tam złożyłeś (potwierdzasz odbiór dokumentów na podaniu i pozostawiasz je w szkole). Następnie wypełniasz podanie ponownie, podając nową listę preferencji i dostarczasz wraz z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru. Zmiany preferencji możesz dokonać w terminie składania wniosków o przyjęcie do szkoły, a także w terminie od 24 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00, tj. w okresie przewidzianym na uzupełnienie wniosku przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

W dniach od  24 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00 w szkole pierwszego wyboru (i tylko w niej) złożysz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tego świadectwa i zaświadczenia. Do szkoły pierwszego wyboru zanieś tylko jedną kopię świadectwa i jedną kopię zaświadczenia.

Jeżeli na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej masz wpisane dodatkowe osiągnięcia, które mają wpływ na wynik rekrutacji - przeczytaj uważnie materiał Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński  na rok szkolny 2022/2023 dostępny na stronie internetowej naboru - przynieś po jednej kopii zaświadczeń i dyplomów konkursów, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów.

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły, koniecznie przynieś odpowiednie zaświadczenie.

Oryginały dokumentów zaniesiesz do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli podjęcia nauki w tej szkole.

 1. Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału

W dniu 20 lipca 2022 roku nastąpi podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. Listy te podane zostaną na tablicach ogłoszeń w szkole oraz na ich stronach internetowych.

Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru.

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

Gdy dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół,  w terminie od 21 lipca 2022 roku do 27 lipca 2022 roku do godz. 15.00 Twoi rodzice/opiekunowie prawni złożą w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W ten sposób potwierdzą Twoją wolę podjęcia nauki w tej szkole. Nieprzedłożenie w terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.       Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych dokumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli Twoim wyborem jest szkoła zawodowa (technikum lub branżowa  szkoła I stopnia), w terminie od 16 maja 2022 roku do 25 lipca 2022 roku, otrzymasz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy wyda Ci zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym przez ciebie zawodzie. Jeżeli wybrałeś zawód przewidujący przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – masz obowiązek przedłożenia w szkole dodatkowo - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Zaświadczenie i orzeczenia złożysz wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły. Jeżeli wystąpią problemy z uzyskaniem wymienionych zaświadczeń, będziesz mógł je dostarczyć w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 23 września 2022 roku. Pamiętaj jednak, iż Twoi rodzice/opiekunowie prawni muszą poinformować o tym fakcie i jego przyczynach dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych

W dniu 28 lipca 2022 roku do godz. 14.00 listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną podane do publicznej wiadomości  na stronie www. naboru, na stronach www. szkół oraz wywieszone w miejscu ogólnodostępnym w szkołach.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i 28 lipca 2022 roku nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś podanie o przyjęcie (w wersji papierowej, wypełnione tradycyjnie) w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 3 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00.        

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej  nastąpi 19 sierpnia 2022 roku do godz. 14.00.

 

PODANIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Podanie składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o szkole podstawowej, listy preferencji, informacji dodatkowych.

Dane osobowe

Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. To numer PESEL będzie Cię identyfikował w systemie rekrutacji. Koniecznie podaj też prawidłowy numer telefonu, pod którym w okresie rekrutacji można będzie zastać Ciebie lub Twoich rodziców (opiekunów prawnych). Bywa to niezbędne, gdy zaistnieje pilna potrzeba kontaktu ze szkołą (np. błędnie wprowadzone dane, zmiana klasy, języków itp.).

Dane szkoły podstawowej

Kolejne pozycje na formularzu to dane Twojej szkoły podstawowej. Znajdź szkołę, którą ukończyłeś na rozwijalnej liście. W przypadku jej braku wybierz opcję „inna szkoła”.

Lista preferencji

Na tę listę wpisujesz tylko te szkoły i klasy, w których chciałbyś się uczyć. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie klasy z wybranej szkoły. Nie zapomnij jednak, iż – wybierając szkołę/klasy – decydujesz o tym, czego i w jakim wymiarze godzin będziesz się uczył. Jeżeli masz sprecyzowane plany, co do dalszej nauki po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, warto sprawdzić, jakie przedmioty maturalne brane są przez uczelnie pod uwagę do rekrutacji i wybrać szkołę/klasę o ich rozszerzonej lub zwiększonej liczbie godzin. Zdecyduj, co jest dla Ciebie najważniejsze: przyszły zawód, kierunek studiów, opinia o nowej szkole, a może łatwość dojazdu i koledzy. Wybieraj starannie i mądrze – na miarę możliwości i marzeń. Wypełniając listę preferencji, pamiętaj o następujących sprawach:

Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół. Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę (klasy) w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery klasy: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby zostać przyjętym do klasy IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnej innej klasy z tej szkoły, system nie będzie próbował przydzielić Cię do klas IB, IC i ID. Nawet jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnej z tych klas. Zwróć uwagę na ilość proponowanych miejsc w klasie, którą wybierasz – dane znajdziesz w informatorze na stronach www. naboru i szkół.

Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest ważna.

Najpierw wpisz tę klasę, w której chcesz się uczyć najbardziej. Starannie dobieraj następne miejsca na liście. System będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy z pierwszego miejsca Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do następnej w kolejności klasy, znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie próbował dalej, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas lub dotrze do końca Twojej listy.

Podaj odpowiednio długą listę.

Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużą liczbą chętnych z wysoką punktacją (dowiedz się, ile punktów trzeba było mieć w ostatnich latach, by zostać tam przyjętym), a Twoje oceny nie są wysokie, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału, wypisując taką liczbę oddziałów, by system znalazł Ci szkołę i byś nie musiał korzystać z naboru uzupełniającego. Jeżeli tego nie zrobisz, musisz liczyć się z tym, że szkoły, do których w trakcie naboru mógłbyś się dostać (wystarczyłoby Ci punktów), nie będą dysponować wolnymi miejscami. Przyjmą uczniów, którzy umieścili je wśród wybieranych szkół, nawet gdy legitymują się mniejszą niż Twoja liczbą punktów (system nie przydziela do klasy, której kandydat nie wskazał na liście preferencji).

Laureaci olimpiad i konkursów, które gwarantują przyjęcie do szkoły, wpisują tylko jedną, wybraną, klasę.

Możesz wybierać klasy należące do dowolnej liczby szkół objętych elektronicznym naborem w Powiecie Płońskim.

Na Twojej liście możesz umieścić różne klasy w dowolnej liczbie szkół. Może się tam znaleźć nawet kilkanaście klas w różnych szkołach. Nie zapomnij jednak o rozsądku. Twój wybór musi być przemyślany, a kolejność w jakiej ulokujesz oddziały na liście preferencji ma znaczenie, bo system będzie próbował znaleźć Ci miejsce właśnie w tak ustalonej kolejności (jeśli zabraknie Ci punktów,  by trafić na listę do oddziału w szkole pierwszego wyboru). Najlepiej na pierwszej preferencji wpisz szkołę, która Cię interesuje i odpowiada Twoim możliwościom, wtedy będziesz miał dodatkową satysfakcję z trafnego wyboru.

Liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Płońskiego przygotowana dla absolwentów szkół podstawowych jest wystarczająca.

Jeżeli dobrze wybierzesz i dotrzymasz terminów, zostaniesz uczniem jednej z wybranych przez siebie szkół. Zastanów się dobrze, gdzie chcesz się uczyć – nie wpisuj szkół ani oddziałów, do których nie będziesz chciał uczęszczać.

Oto przykład wypełnionej listy preferencji.

 

Pozycja

Szkoła

Klasa

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

IA1

 

2.

Technikum nr 1 w Płońsku

I TL( zawód: technik logistyk)

 

3.

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

I D

 

4.

III Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

I M

 

5.

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

I C

 

6.

Liceum Ogólnokształcące w Raciążu

I A

 

7.

III Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

I B

 

8.

Technikum w Czerwińsku nad Wisłą

I TLG(zawód: technik logistyk)

 

 

Na tym przykładzie widać, że można na liście preferencji „przeplatać” klasy z różnych  szkół. Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów. Dokonany wybór wskazuje, że kandydat najbardziej chce się dostać do klasy IA1 w I LO, natomiast niżej ceni inne klasy tego liceum, klasy III LO, klasę LO w Raciążu i klasę w technikum                      w Czerwińsku nad Wisłą,  bardziej odpowiada mu klasa w Technikum nr 1.

Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji, jest Twoją szkołą pierwszego wyboru.

Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą „opiekować” w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty, także podanie zawierające listę preferencji. W podanym wyżej przykładzie tą szkołą jest I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku.

Informacje dodatkowe (załączniki)

Jeśli do podania dołączysz dodatkowe zaświadczenia, należy to zaznaczyć. Na tym etapie rekrutacji, wybierając kształcenie zawodowe, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia lekarskiego. Należy dostarczyć zaświadczenia upoważniające do skorzystania z określonych w kryteriach naboru preferencji. Pozostałe załączniki muszą być dostarczone do szkoły, która ich wymaga (kształcenie młodocianych).

Jak wypełnić podanie?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół, ustal listę preferencji. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia podania. Możesz to uczynić na dwa sposoby: w Internecie lub tradycyjnie.

Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna. Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie oddziału i szkoły, numeru PESEL). Jeżeli pomylisz się, wpisując dane, możesz je poprawić, nawet kilkakrotnie. Gdy zdecydujesz się na ostateczną wersję podania, wydrukuj je.

Gdy zdecydujesz się na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możesz wypełnić podanie na dowolnym komputerze połączonym z Internetem i drukarką.

Jeśli po wydrukowaniu zmieniłeś decyzję, powtórz operację od początku, aby ostateczne podanie w Internecie i na wydruku były identyczne.

Wypełniając podanie w Internecie:

 • Otwórz stronę https://plonsk.e-nabor.pl
 • Załóż konto w systemie.
 • Wypełnij formularz (czyli dane kandydata, rodziców itd…).
 • Wybierz szkołę podstawową, do której uczęszczałeś – jeśli nie ma jej na liście wybierz opcję „inna szkoła”.
 • Wybierz szkoły do których aplikujesz - stwórz swoją listę preferencji.
 • Uzupełnij niezbędne informacje na temat przedmiotów, języków obcych itd.
 • Potwierdź wybór szkół zielonym przyciskiem.
 • Potwierdź spełnianie dodatkowych kryteriów, jeśli dotyczą Twojej sytuacji.
 • Podsumuj wszystkie Twoje informacje.
 • Złóż wniosek, a Twoi rodzice (opiekunowie prawni) podpiszą go elektronicznie.
 • W przypadku braku możliwości złożenia podpisu elektronicznego, wygeneruj wniosek w formie pdf (czarny przycisk), podpisz go wraz ze swoimi rodzicami (opiekunami prawnymi) i złóż wniosek w szkole pierwszego wyboru.

System wygeneruje dla Ciebie hasło dostępu, które pozwoli Ci sprawdzać Twoje dane i wyniki rekrutacji. Koniecznie należy je zapisać i zachować.

Uwaga!

Pamiętaj, by po wygenerowaniu i wydrukowaniu ostatecznej wersji dokumentu, podpisaniu przez Ciebie i rodziców (prawnych opiekunów) nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który dostarczysz do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Wypełniając podanie tradycyjnie:

 • pobierz druk formularza z zakładki Dokumenty na stronie naboru lub odbierz go w dowolnej szkole ponadpodstawowej,
 • wypełnij czytelnie wszystkie pola formularzy,
 • podpisz formularze piórem lub długopisem,
 • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wypełnionych formularzy,
 • wypełnione formularze dostarcz do szkoły pierwszego wyboru.

Uwaga!

Podanie tylko wypełnione (zarówno w Internecie, jak i tradycyjnie), a niedostarczone do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji.

Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na podaniu w wersji papierowej, a przy podaniu napisanym przez Ciebie tradycyjnie (wyłącznie w formie papierowej) – Twoje dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły.

Złożenie podania w szkole rozpoczyna właściwy proces rekrutacji. Zanosząc je do szkoły, zwróć uwagę na to, czy wszystkie pola formularza są wypełnione, czy wziąłeś ostatnią wersję podania podpisaną przez rodziców (opiekunów) i masz zaświadczenia zakreślone w załącznikach.

REKRUTACJA DO INTERNATÓW

Przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku oraz  w Zespole Szkół w Raciążu prowadzone są internaty oferujące całodobowe zamieszkanie i wyżywienie w okresie nauki szkolnej (z wyłączeniem weekendów). Możliwość zamieszkania w ww. internatach dotyczy kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego z miejscowości, z których codzienny dojazd do szkoły z racji odległości lub braku komunikacji publicznej jest utrudniony. W internatach prowadzonych przez szkoły średnie powiatu płońskiego zapewnione są: komfortowe warunki zamieszkania,  profesjonalna opieka wychowawcza, dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe oraz możliwość  korzystania z wyżywienia w stołówce.  Składając wniosek do oddziałów                  I LO i szkół wchodzących w skład dwóch wymienionych Zespołów kandydaci równocześnie mogą aplikować o przyjęcie do internatów. O miejsca w każdym internacie mogą się ubiegać (na określonych zasadach) również kandydaci do innych szkół powiatu płońskiego. Szczegółowe informacje na temat liczby miejsc, zasad                      i terminów rekrutacji do internatów oraz wzory wymaganych dokumentów umieszczone są  na stronach www  szkół i na stronie naboru.

WAŻNE DATY

Do 30 kwietnia 2022 roku

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadpodstawowych oraz poradnika dla ósmoklasisty.

Od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00

Składanie, w tym możliwość zmiany, wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                   w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w Zespole Szkól Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku.

Od 16 maja 2022 roku do 30 maja 2022 roku do godz. 15.00

Składanie, w tym możliwość zmiany, wniosków o przyjęcie do szkoły – oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w Zespole Szkól Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku - wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                   w postępowaniu rekrutacyjnym.

2-3 czerwca 2022 roku

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w Zespole Szkól Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku

6 czerwca 2022 roku do godz. 15.00

Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w Zespole Szkól Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku

Od 24 czerwca 2022 roku do  13 lipca 2022 roku do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły                           o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej                                 i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Od 24 czerwca 2022 roku do  13 lipca 2022 roku do godz. 15.00

Możliwość zmiany preferencji oraz dokonania zmiany wyboru oddziałów i szkół, do których kandydat złożył wniosek i złożenia nowego wniosku.

 Do 13 lipca 2022 roku

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 19 lipca 2022 roku

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 lipca 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 16 maja 2022 roku       do 25 lipca 2022 roku

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

Od 21 lipca 2022 roku               do 27 lipca 2022 roku                    do godz. 15.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego               o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, odpowiednio, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia należy dostarczyć je w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 24 września 2021 roku.

 28 lipca 2022 roku do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

                                            REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 

Od 1 sierpnia 2022 roku  do 3 sierpnia 2022 roku              

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

12 sierpnia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.              

 

 

Od 1 sierpnia 2022 roku  do 12 sierpnia 2022 roku              

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla zakwalifikowanych kandydatów, w tym dla kandydatów, którzy wybrali zawód przewidujący przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

 

Od 16 sierpnia 2022 roku do 18 sierpnia 2022 roku               do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz -    w przypadku kandydatów, którzy wybrali zawód przewidujący przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

 

19 sierpnia 2022 roku  do godz. 14.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał   w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DOSTĘPNE W INTERNECIE

W Internecie znajdziesz szereg przydatnych informacji. Oprócz publikowanych aktualności, znajdziesz tam:

Informator o ofercie szkół

Szczegółowy opis oferty szkół ponadpodstawowych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Informacje o obłożeniu klas

Podczas trwania rekrutacji będziesz mógł sprawdzać, ilu kandydatów (wnioski z pierwszej preferencji) zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco. Należy je zatem traktować tylko jako dane orientacyjne, kiedy bowiem zgłoszą się nowi kandydaci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji, także i te informacje ulegną zmianie.

Twoje dane i wyniki rekrutacji

O ile zdecydowałeś się na umieszczenie swoich danych w Internecie, będą dla Ciebie dostępne po zalogowaniu się do systemu. Znajdziesz tu informacje o swoich preferencjach (możesz sprawdzić, czy są poprawnie wpisane do systemu), o wpisanych ocenach i wreszcie – o wynikach rekrutacji. Będziesz mógł sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane zgadzają się, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się niezwłocznie do szkoły pierwszego wyboru.

W Internecie, oprócz oferty szkół, znajdziesz także zasady punktacji, wzory dokumentów do pobrania, informacje o olimpiadach i konkursach przedmiotowych uwzględnianych do punktacji oraz bieżące informacje. Wyjaśnij Twoim rodzicom zasady rekrutacji. Zaproś do korzystania z tej nowej formy informacji o szkołach Powiatu Płońskiego także młodszych kolegów.

 

Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U.2019.1737), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.).

§1

 1. Do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Płoński, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, z tym że do klasy I branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                                 i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 2. W przypadku przyjęcia do wybranej szkoły, kandydaci do techników i branżowych szkół                     I stopnia zobowiązani są ponadto do:
 • przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 437),
 • w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - przedłożenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),
 • w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - przedłożenia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród czterech, tj. biologii, fizyki, historii lub geografii,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  • w przypadku oddziału przygotowania wojskowego – wyniki prób sprawności fizycznej,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 2. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 3. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

§2

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny                     z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 200.

§3

Punkty, o których mowa w § 2 są przyznawane według następujących kryteriów:

 1. Szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: a)  języka polskiego, b)  matematyki - należy przeliczać na punkty mnożąc przez współczynnik wynoszący 0,35 c) języka obcego nowożytnego - należy przeliczać na punkty mnożąc przez współczynnik wynoszący 0,3 – razem maksymalnie 100 punktów.
 2. Oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów spośród czterech, tj. biologii, fizyki, historii lub geografii, wyrażone w stopniach przelicza się na punkty w następujący sposób: a) stopień celujący - 18 punktów, b) stopień bardzo dobry - 17 punktów,     c) stopień dobry - 14 punktów, d) stopień dostateczny - 8 punktów, e) stopień dopuszczający - 2 punkty, razem maksymalnie 72  punkty 
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
 4. Za uzyskanie przez ucznia szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, tj.:

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), zwanej dalej „ustawą”:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 4, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – przyznaje się 3 punkty.

§4

 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

 6. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2 ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

§5

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – prawo oświatowe, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

§6

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów                           z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§8

W przypadku, gdy kryteria wymienione w § 6 i § 7 ust. 1 nie wyłonią kandydata, pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:

1) osoby, które uzyskały wyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty wyrażony w skali procentowej z:   a) matematyki, b) języka polskiego, c) języka obcego nowożytnego.               2) osoby, które uzyskały wyższe oceny z poniższych przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wg następującej kolejności:                                 a) matematyka, b) język polski, c) język obcy nowożytny.

Powrót na początek strony