Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z ww. ustawą, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”.

 

Najbardziej popularne  zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (np. malware, ramsomware, wirusy),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne, głównie phishing -wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

 

Podstawowe sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 1. Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware.
 2. Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (ustaw te zadania w oprogramowaniu na automatyczne).
 3. Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 4. Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 5. Skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony - należy je wykryć i zlikwidować.
 6. Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera oprogramowania antywirusowego.
 7. Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu - niech np. załączniki będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane - hasło przekazuj w sposób bezpieczny innym kanałem.
 8. Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 9. Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 10. Pamiętaj, że żaden bank czy urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
 11. Używaj  silnych, indywidualnych dla każdego systemu haseł i nie udostępniaj ich nikomu.
 12. Zabezpieczaj urządzenia mobilne– laptopy, smartfony i tablety przy pomocy PINu, odcisku palca lub innych metod oferowanych przez producentów urządzeń.

 

Więcej informacji o tym jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych można znaleźć na stronach: 

 

Powrót na początek strony