Państwowe fundusze celowe

0x0.png

2024 r.:  

„Rozbudowa drogi powiatowej 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – Etap II”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 411 651,70 złotych

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb na odcinku od km 3+100 do km 5+644 o długości 2544 m (od m. Ślepowrony do m. Pruszkowo)  planuje się wykonanie:

 • jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6,00 m
 • zjazdów z kruszywa łamanego
 • poboczy z kruszywa łamanego szerokości 1,00 m
 • oznakowania pionowego.

Ponadto zadanie obejmuje karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie lokalnych poszerzeń, wykonanie podbudowy, budowę odwodnienia (przepusty, rowy).  

 

„Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 825 652,50 złotych

W ramach remontu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek na odcinku od km 2+500 do km 4+290 o długości 1790m (od m. Grodziec do m. Kuchary Skotniki)  planuje się wykonanie:

 • nowej nawierzchni bitumicznej
 • poboczy z kruszywa łamanego
 • 825 652,50 odtworzenie istniejących rowów

2023 r.:                                     

„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 367 652,00 złotych

W ramach zadania wykonano:

 • remont drogi powiatowej 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów na odcinku długości 1440 m
 • remont drogi powiatowej 3037W Szymaki – Jarocin – Sokolniki na odcinku długości 960 m

Zakres robót:

 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
 • odtworzenie istniejących rowów
 • wykonanie oznakowania poziomego

 

„Rozbudowa drogi powiatowej 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 581 100,61 złotych

W ramach rozbudowy wykonano roboty na odcinku od km 1+530 do km 3+100 długości 1 570 m w zakresie:

 • jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6,00 m
 • zjazdów z kruszywa łamanego
 • poboczy z kruszywa łamanego szerokości 1,00 m
 • oznakowania pionowego.

Ponadto zadanie obejmuje karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie lokalnych poszerzeń, wykonanie podbudowy, budowę odwodnienia (przepusty, rowy).             

 

„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. Jaworskiego”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 773 838,08 złotych

W ramach zadania wykonano

 • Skrzyżowanie ulicy ks. R. Jaworskiego z ul. Grunwaldzka i ul. Klonowa w formie małego ronda.
 • Ścieżkę rowerową długości 316 m, szerokości 2,0 m z kostki betonowej - ul. Jaworskiego

„Remont drogi powiatowej nr 3042W Sochocin – Kondrajec – Karolinowo” 

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 520 806,68 złotych

W ramach remontu wykonano roboty na odcinku od km 1+700 do km 2+570 o długości 870 mb w zakresie:

 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
 • odtworzenie istniejących rowów

„Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 498 158,46 złotych

W ramach remontu wykonano roboty na odcinku od km 1+670 do km 2+570 o długości 900,00 m w zakresie:

 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
 • odtworzenie istniejących rowów

2022 r.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji:  994 712,16 zł

Kwota dofinansowania: 502 103,28 zł

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3743W od km 2+243,19 do km 2+869,00 na odcinku długości 625,81 m w m. Koziebrody wykonano:

 • jezdnię szerokości 5,50 m
 • po lewej stronie ciąg pieszo - rowerowy szerokości 2,55 m
 • po prawej stronie pobocze z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m
 • zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego
 • zjazdy z kostki betonowej
 • zjazdy z nawierzchni bitumicznej
 • odwodnienie w postaci rowów i ścieków przykrawężnikowych
 • oznakowanie pionowe
 • wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej                                                                                     

Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck        

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji:  6 908 535,34 zł

Kwota dofinansowania: 4 135 084,40 zł

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3015W od km 0+ 019,47 do km 2+698,84 na odcinku długości 2 679,37 m wykonano:

 • jezdnię szerokości - 6,00 m
 • obustronne pobocza szerokości 1,00
 • ciąg pieszo - rowerowy długości 0,48 km i szerokości zmiennej 2,7 m - 3,8 m
 • chodnik
 • 1 skrzyżowanie
 • zjazdy indywidualne z kostki
 • zjazdy indywidualne z kruszywa
 • zjazdy publiczne z kostki
 • zjazdy publiczne z kruszywa
 • odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, ścieków przykrawężnikowych i rowów
 • oznakowanie poziome
 • montaż lamp hybrydowych doświetlające przejścia dla pieszych

2021 r.:

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów”

Całkowita wartość inwestycji: 1 285 314,95 zł

Kwota dofinansowania: 771 188,97 zł

7 października, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński wraz z Panem Krzysztofem Wrzesińskim Wicestarostą oraz Panią Anettą Klimkiewicz Skarbnikiem Powiatu podpisali dwie umowy z Panem Sylwestrem Dąbrowskim - Wicewojewodą Mazowieckim o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Cieszę się bardzo, że dwa złożone przez nas wnioski uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poprawa stanu dróg powiatowych dla obecnego Zarządu Powiatu jest priorytetem, dlatego sięgamy po wszelkie możliwe programy umożliwiające pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje drogowe.” - mówi Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Powiatu Płońskiego.

Umowy podpisano na:

Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice - Bulkowo – Bodzanów.

W ramach remontu w miejscowościach Sarnowo-Góry – Wilamowice na odcinku o długości 3,2 km zostało wykonane:

 1. Odtworzenie istniejących rowów,
 2. Wykonanie nowej nawierzchni,
 3. Ścinka istniejących poboczy i wykonanie nowych z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk.

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570”

Całkowita wartość inwestycji: 1 833 597,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 100 158,28 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570.

Przebudowa realizowana jest na odcinku Złotopolice – Kamienica – Naborowo o długości 2,85 km.

W ramach przebudowy zostanie wykonane

 1. Odtworzenie istniejących rowów,
 2. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni,
 3. Remont istniejących przepustów pod zjazdami,
 4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego,
 5. Wykonanie oznakowania poziomego,
 6. Montaż radaru ze znakiem informującym o prędkości pojazdu.

 Wykonawcą robót jest DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96 – 500 Sochaczew.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: przejścia dla pieszych

Powiat Płoński zrealizował zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W”, na którego wykonanie pozyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok.

W ramach zadania dokonana została przebudowa przejścia dla pieszych przy powiatowej ulicy Sienkiewicza, co poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płońskiego.

Łączna wartość inwestycji: 271.780,80 zł

Dofinansowanie: 191.101,39 zł

Wkład własny: 80.679,41 zł

Powrót na początek strony