Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:10

Numer ostrzeżenia O:10
Zjawisko/Stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

zlewnia Wkry (mazowieckie)

Ważność od godz. 07:30 dnia 30.01.2022 do godz. 20:00 dnia 30.01.2022
Przebieg

związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Wkrze i jej dopływach przewiduje się wzrosty stanu wody, w Szreńsku na Mławce powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 100%
Uwagi

Brak

Godzina i data wydania 30.01.2022 - godz. 07:29
Źródło Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony