Ostrzeżenie Nr

Numer ostrzeżenia 81
Zjawisko/Stopień zagrożenia

Gwałtowne wzrosty stanów wody/stopień 1

Obszar

Zlewnie Wisły, Narwi, Bugu oraz dopływy Pregoły (kujawsko-pomorskie, Łódzkie, mazowieckie, podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Ważność od godz. 18:00 dnia 27.08.2023 do godz. 07:00 dnia 28.08.2023
Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą występować gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 70%
Uwagi

Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Godzina i data wydania 27.08.2023 - godz. 13:25
Źródło Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony