Pożar

Nie dopuść do powstania pożaru!!!

1. Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości.
2. Nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania mieszkania, utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalacje znajdujące się w budynku, nie przeciążaj sieci elektrycznej.
3. Zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją; zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi.
4. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji. Wyznacz co najmniej dwie drogi ewakuacyjne i przećwicz ewakuację razem z rodziną, sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną; zapoznaj się z położeniem zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników i sposobu ich wyłączania w razie zagrożenia. Stosuj się do zaleceń inspekcji pożarowej.
5. Nigdy nie "watuj korków", Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych !!!
6. Włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną.
7. Używaj rozgałęźników z bezpiecznikami.
8. Utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998/112 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

W razie pożaru
Telefoniczne alarmowanie Straży Pożarnej należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko,
numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
adres i nazwę obiektu,
co się pali, na którym piętrze,
czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Po pożarze
Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę;
zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty.
Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy Twoje mieszkanie, Twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni; dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać; w ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony