Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:
- awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych;
- wypadki cystern kolejowych oraz autocystern;
- rozszczelnienia rurociągów przemysłowych;
- wypadki pojazdów przewożących NŚCh.

Zapamiętaj !!! Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób :Np.
266
1017 – CHLOR

80
1830 - KWAS SIARKOWY

268
1005 – AMONIAK

88
1789 - KWAS SOLNY

33
1203 - ETYLINA

1. Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarna i policję. Podaj istotne dane:
- miejsce zdarzenia;
- charakter zdarzenia;
- swoje dane.
2. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
3. Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru
4. Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów ( zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.
5. Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną -staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
6. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.
7. Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic
8. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do twojego domu to :
1) Włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
2) Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacje, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł.
3) Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
4) Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.
5) Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.
6) Powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie.
7) Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.
8) Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony