Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka

Skarżyn
fot.: Robert Chudzyński

Krysk
fot.: Robert Chudzyński

Ośrodek rekreacyjny na rzeką Wkrą
fot.: Robert Chudzyński

Ikona

Szanowny Mieszkańcu Powiatu Płońskiego! Jeżeli jesteś osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu... Czytaj więcej informacji o: Zamieszkaj w naszym Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie!


21.03.2017 r., godz. 13.44
Informacja o naborze wniosków

Ikona

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków, w dniach od 31 marca 2017r. do 20 kwietnia 2017r. Czytaj więcej informacji o: Informacja o naborze wniosków


 

21.03.2017 r., godz. 13.35
7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Ikona

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Czytaj więcej informacji o: 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia


 

14.03.2017 r., godz. 15.38
Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane!

Ikona

W związku z obniżeniem poziomu wody w rzekach: Wkrze i Sonie, Wójt Gminy Sochocin i Wójt Gminy Nowe Miasto, odwołali pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin. Czytaj więcej informacji o: Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane!


 
Ikona

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Sonie w miejscowości Nowe Miasto, Zarządzeniem Nr 16/2017 Wójt Gminy Nowe Miasto – Szef Obrony Cywilnej Gminy w dniu 8 marca 2017 r. o godz 8:00 wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Nowe Miasto. Czytaj więcej informacji o: Przekroczony stan ostrzegawczy na rzece Sonie!


 

Informacja Starosty Płońskiego
09.02.2017 r., godz. 11.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu zakładu w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 2
06.02.2017 r., godz. 09.19

Inwestycja Powiatu Płońskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3057W Płońsk – Wichorowo – ul. Kwiatowa”
30.01.2017 r., godz. 14.36

Inwestycja Powiatu Płońskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto”
30.01.2017 r., godz. 14.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wszczęte, na wniosek Zakładu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie ul. Aleja Lipowa 6 09-100 Płońsk
18.01.2017 r., godz. 09.27

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy wszczętego na wniosek Gminy Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
16.01.2017 r., godz. 08.32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na działce o numerze ewidencyjnym 40/4, obręb geodezyjny 0025 Ślepowrony, gm. Sochocin.
09.01.2017 r., godz. 08.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i przebudowę rowu melioracyjnego oraz przebudowę sieci drenarskich na działkach nr 27, 2, 28 w miejscowości Nowe Kucice, gm. Dzierzążni
09.01.2017 r., godz. 08.32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu przez rzekę Raciążnica w m. Bielany, w ciągu drogi powiatowej Nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia
09.01.2017 r., godz. 08.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PGK w Płońsku Sp.z o.o.,ścieków z firmy Global Fish Sp.z o.o. w m. Bońki Zawady,gm.Płońsk
23.12.2016 r., godz. 14.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w m. Witkowo, do zbiornika ziemnego na działkach nr ewid. 12/1 i 11/5 obręb Witkowo gm. Raciąż
23.12.2016 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia, w postaci studni głębinowych: Nr 3, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1684/3 obręb 10/1 i 9/3 obręb Witkowo gm. Raciąż
23.12.2016 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ujęciem zlokalizowanym na działce nr ewid. 98/5 w m. Bońki Zawady, gm. Płońsk
22.12.2016 r., godz. 14.26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy, wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk n/Wisłą
14.12.2016 r., godz. 12.59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej ujmującej wody czwartorzędowe na terenie działki nr ewid. 69/2 obręb 0001 Arcelin, gm. Płońsk
13.12.2016 r., godz. 13.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu ziemnego rybnego na działkach nr ewid. 329, 330/1, 330/2 położonych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec.
13.12.2016 r., godz. 12.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Global Trade Polska Sp. z o.o. na wykonanie dwóch studni chłonnych na działce nr ewid. 5/44 obręb Poświętne, gmina Płońsk
13.12.2016 r., godz. 12.36

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla: Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców pochodzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
31.10.2016 r., godz. 14.37

Ogłoszenie Starosty Płońskiego
18.10.2016 r., godz. 14.29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGK w Płońśku Sp. z o.o. ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy ul. Młodzieżowej.
22.09.2016 r., godz. 13.23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego służącego do retencji wód na działce o numerze ewidencyjnym 146/4, obręb geodezyjny 0006 Dzierzążnia
22.09.2016 r., godz. 09.30

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego służącego do retencji wód na działce o numerze ewidencyjnym 55/2, obręb geodezyjny 0006 Dzierzążnia,
22.09.2016 r., godz. 09.26

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
13.09.2016 r., godz. 12.58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne wykonanie studni i pobór wód Biogazownia Skarżyn
13.09.2016 r., godz. 10.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ewid. 837 w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto
07.09.2016 r., godz. 14.56

Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 31.08.2016r
31.08.2016 r., godz. 11.32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGK w Płońsku Sp.z o.o. ścieków z projektowanej myjni na działce nr ewid. 1057 przy ul.Wyszogrodzkiej w Płońsku
12.08.2016 r., godz. 12.59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do rowu na działce nr ewid. 322/3 w m. Nowe Sarnowo, gm. Dzięrzążnia
11.08.2016 r., godz. 08.26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów i przepustów w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Wiosennej w miejscowości Bońki i Brody, gmina Płońsk
03.08.2016 r., godz. 13.42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ewid. 374/4 w m. Miszewo Wielkie, gmina Nowe Miasto
03.08.2016 r., godz. 13.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 105/2 w m. Kraszewo Czubaki gm. Raciąż
01.08.2016 r., godz. 08.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej wszczęte na wniosek Gminy Płońsk
01.08.2016 r., godz. 08.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod rzeką Sona Główna w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto
01.08.2016 r., godz. 08.36

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
16.06.2016 r., godz. 11.26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych ze szczelnych mis olejowych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2177, 2178, 2179 w m. Płońsk, gm. Miasto Płońsk,
10.06.2016 r., godz. 12.58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu zasilanego wodami gruntowymi na działce o numerze ewidencyjnym 12/2, obręb geodezyjny 0020 Pomianowo Dzierki, gm. Dzierzążnia
10.06.2016 r., godz. 08.17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód powierzchniowych ze stawu położonego na działce nr ewid. 209/1 obręb Osiek, gmina Joniec
08.06.2016 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni na rzecz Spółki Agrarnej AR. Sp. z o.o.
07.06.2016 r., godz. 09.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 29.04.2013 r. znak. RŚ.6341.8.2.2013
07.06.2016 r., godz. 09.17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na rozbudowę ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie studni głębinowej Nr 4 na terenie działki nr ewid. 163/6 obręb 0013 Wrońska gm. Załuski
30.05.2016 r., godz. 08.25

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy-ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie
25.05.2016 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi podczyszczonych ścieków opadowych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Gościmin Wielki, gmina Nowe Miasto
23.05.2016 r., godz. 08.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód ze stawu ziemnego położonego na działce nr ewid. 68/1 położonej w miejscowości Adamowo, gmina Joniec
23.05.2016 r., godz. 08.36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 632 na teren działki o nr ewid. 18/2 w m. Drożdżyn, gm. Sochocin pow. płoński
19.05.2016 r., godz. 14.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu z drogi gminnej - w m. Wierzbica Pańska, na działkę o nr ewid. 69/3 w m. Dzierzążnia,gm. Dzierzążnia dla Operatora Gaz-System S.A.
19.05.2016 r., godz. 13.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i istniejącego przepustu, pod włączeniem drogi gminnej (ul. Wiosennej) do drogi krajowej nr 10 w m. Brody, gm. Płońsk dla GDDKiA w Warszawie.
19.05.2016 r., godz. 12.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: pobór wód z gminnego ujęcia wód w m. Rzy gm. Sochocin i wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Rzy gm. Sochocin
16.05.2016 r., godz. 12.42

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu kopanego zasilanego wodami gruntowymi na działce nr ewid. 23/3 obręb 0005 Ciemniewo, gm. Sochocin
11.05.2016 r., godz. 12.51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr ewid. 55 w miejscowości Radzikowo Scalone poprzez wymianę przepustu pod koroną drogi gminnej
11.05.2016 r., godz. 12.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia z dnia 27.04.2006r.znak RŚ.6223-7/06 i wydania pozwolenia na odprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie
09.05.2016 r., godz. 09.42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej położonej na działce nr ewid. 8 w miejscowości Goławin
26.04.2016 r., godz. 09.17

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
11.04.2016 r., godz. 11.29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 194/17 w Płońsku
23.03.2016 r., godz. 11.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi w m. Kaczorowy na działkach ewid. nr 226, 227, 230, 231, 182/1
14.03.2016 r., godz. 13.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych PGK w Płońsku Sp. z o.o. ścieków przemysłowych z projektowanej myjni bezdotykowej na działce nr ewid. 1072/3 w Płońsku
10.03.2016 r., godz. 13.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących urządzeń wodnych–rowów, poprzez zastąpienie ich rurociągami drenarskimi, nr działki ewid. 61 obręb 0015 Przyborowice, gm. Załuski
08.03.2016 r., godz. 13.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2915W Bulkowo - Kobylniki na działce nr ewid. 65 obręb 0013 Krubice Nowe gm. Bulkowo, powiat płock
02.03.2016 r., godz. 10.27

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin, gmina Płońsk, powiat płoński
26.02.2016 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych ze stawu na terenie działki nr ewid. 123 obręb Omięciny,
24.02.2016 r., godz. 13.41

Zawiadomienie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin, gmina Płońsk, Baboszewo i Dzierzążnia, powiat płoński
23.02.2016 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego na działce nr ewid. 35/4 położonej w miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia.
22.02.2016 r., godz. 08.08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk/ Wisłą
18.02.2016 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego bezodpływowego do hodowli ryb na działce nr ewid. 91/7 w miejscowości Joniec, gmina Joniec.
17.02.2016 r., godz. 12.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin, gmina Płońsk, powiat płoński.
15.02.2016 r., godz. 12.51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Wierzbica Szlachecka – Starczewo- Arcelin, powiat płoński
15.02.2016 r., godz. 12.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Mondelez Polska Production Sp.z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fabryka Ciastek w Płońsku, gm. Płońsk
27.01.2016 r., godz. 08.32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika wodnego na terenie działki nr ewid. 224/1 w miejscowości Ćwiersk gm. Raciąż
27.01.2016 r., godz. 08.23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - rozbudowę urządzenia wodnego – zbiornika wodnego na terenie działki nr ewid. 403/3 w miejscowości Drozdowo gm. Raciąż
26.01.2016 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGK w Płońsku ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska z zakład przy ul. Rzemieślniczej 17 w Płońsku
19.01.2016 r., godz. 13.23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wodnoprawnego na wykonanie urządzenia oraz wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do systemu rozsączania gruntowo-korzeniowego w miejscowości Wychódźc gmina Czerwińsk n/Wisłą.
19.01.2016 r., godz. 13.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przykrycie odcinka rowu R-C-5, wykonanie przepustu pod drogą ul. Topolowa i odprowadzenie wód opadowych z odcinka projektowanej drogi do rowu melioracyjnego R-5 w Baboszewie, gm. Baboszewo
19.01.2016 r., godz. 12.46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w postaci dwóch pomostów łączących brzegi Zalewu Nowomiejskiego z wyspami w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto
19.01.2016 r., godz. 12.37

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
18.01.2016 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, wszczętego na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pzwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk/Wisłą
18.01.2016 r., godz. 08.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oczyszczonych ze zlewni „Dużego” Targowiska w Płońsku gm. Płońsk do wód – rzeki Płonki
15.01.2016 r., godz. 11.01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na terenie działki nr ewid. 123 w m. Omięciny gm. Joniec
15.01.2016 r., godz. 10.54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w km 14+159 rzeki Dobrzyca k/m Dobrska gm. Raciąż w km 3+329 drogi powiatowej nr 6912 Góra – Dobrska - Gralewo
15.01.2016 r., godz. 10.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych z terenu zakładu GREEN FACTORY Sp. z o.o. w miejscowości Zdunowo 48 gm. Załuski, do rowu melioracyjnego
15.01.2016 r., godz. 10.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 174/8, w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk
15.01.2016 r., godz. 09.54

Obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
05.01.2016 r., godz. 15.51

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z ustaleniem i wypłatą odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Sochocin
05.01.2016 r., godz. 13.19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego dla nawodnień gruntów rolnych w miejscowości Pilitowo, gm. Płońsk, pow. płoński
24.12.2015 r., godz. 08.56

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzenia istniejących odcinków rowów przydrożnych
21.12.2015 r., godz. 08.44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzenia istniejących odcinków rowów przydrożnych
21.12.2015 r., godz. 08.44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Raciąż na wykonanie rowów przydrożnych oraz przepustów w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”
17.12.2015 r., godz. 13.50

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wychódźc gm. Czerwińsk n/Wisłą
11.12.2015 r., godz. 13.07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia – 15 kV pod dnem rzeki Wkry na działce nr 92, Żołędowo, gm. Nowe Miasto
11.12.2015 r., godz. 11.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie odcinka rowu i wykonanie przepustu pod drogą ul.Topolowa i odprowadzanie wód opadowych z projektowanych ulic: Topolowa, Kwiatowa, Zacisze do rowu w Baboszewie
07.12.2015 r., godz. 14.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe
07.12.2015 r., godz. 14.16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnej likwidacji części zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 121/1, 123, 124 położonych w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo
07.12.2015 r., godz. 13.09

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Płoński od dnia 1 stycznia 2017r.
04.12.2015 r., godz. 10.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i przepustu z rur pod włączeniem drogi gminnej (ul. Olchowej) do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk
03.12.2015 r., godz. 10.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Waldemara Łapińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "MIĘSO WĘDLINY USŁUGI I PRODUKCJA Waldemar Łapiński, ul. Płońska 39, Strachówko 09-100 Płońsk
27.11.2015 r., godz. 09.27

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Raciąż w ramach inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo - Szczepkowo".
24.11.2015 r., godz. 14.01

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo w ramach inwestycji"Rozbudowy drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”
24.11.2015 r., godz. 13.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego oraz przepustów w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”
23.11.2015 r., godz. 08.32

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach „Rozbudowy ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”
18.11.2015 r., godz. 14.06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i sieci drenarskiej na działce nr 20 w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski
13.11.2015 r., godz. 15.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód na działce nr ewid.: 200/2 w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk
13.11.2015 r., godz. 15.52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Sochocin do rzeki Wkry
06.11.2015 r., godz. 08.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód na terenie działki nr ewid. 24/4 obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk
05.11.2015 r., godz. 08.21

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
30.10.2015 r., godz. 14.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego ze studni S1 zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w miejscowości Wychódźc, gm. Czerwińsk n/Wisłą
30.10.2015 r., godz. 09.43

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Zachodniopomorskie Mleko Sp. zo.o. na prowadzenie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, znajdującej się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż
08.10.2015 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową średniego napięcia pod dnem rzeki Sony obręb 0009 Grabie, gm. Nowe Miasto
02.10.2015 r., godz. 13.49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów i ułożenie przepustów z rur, rozbiórkę i przebudowę przepustu pod drogą gminną w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk
23.09.2015 r., godz. 12.17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Brdaka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do punktu zlewnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku ścieków przemysłowych
23.09.2015 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
04.09.2015 r., godz. 15.28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym w ramach projektowanej do przebudowy drogi żwirowej w m. Łazęk
03.09.2015 r., godz. 14.47

Komunikat Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
26.08.2015 r., godz. 08.22

Informacja Starosty Płońskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych
20.08.2015 r., godz. 15.34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Igora Pietrzaka zam. Poświętne, ul. Podmiejska 8, 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wydłużenie przepustu w km 451+607
12.08.2015 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym w obrębie 0027 Sobanice gm. Naruszewo.
03.08.2015 r., godz. 09.49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego–stawu ziemnego bezodpływowego przeznaczonego do ekstensywnej hodowli ryb zlokalizowanego w msc. Omięciny, gm. Joniec
24.07.2015 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 632, poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi 632 w m-sc Latonice gm. Nowe Miasto
23.07.2015 r., godz. 10.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych PGK w Płońsku, ścieków przemysłowych, w m-sc Kolonia Sochocin, 09-110 Sochocin
23.07.2015 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – stawu retencyjnego o wymiarach 20 m x 15 m na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kamienica gm. Załuski.
23.07.2015 r., godz. 08.52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i ułożenie przepustu PCV Ø 40 cm, pod zjazdem indywidualnym przy drodze gminnej w miejscowości Ćwiklin, gm. Płońsk
22.07.2015 r., godz. 09.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwu studni nr 1 i 2
14.07.2015 r., godz. 11.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZUW w Mławie na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wód podziemnych w postaci studni nr 1 położonej w miejscowości Smardzewo Parcele gmina Sochocin
13.07.2015 r., godz. 10.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym
10.07.2015 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe
03.07.2015 r., godz. 14.24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych, powstających w procesach produkcji w Fabryce LU Polska S.A. w Płońsku
24.06.2015 r., godz. 11.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Wołowca zam. 09-100 Płońsk, ul. Sadowa 11
24.06.2015 r., godz. 11.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich
16.06.2015 r., godz. 11.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Zachodniopomorskie Mleko Sp. z o.o., ul. Hoża 51, Warszawa, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich w msc Raciąż gm. Raciąż
16.06.2015 r., godz. 11.07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Raciąż, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej Nr 4 na ternie działki nr ewid. 257/1 w m. Koziebrody gm. Raciąż
05.06.2015 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na odwodnieniu terenu MODR O/Poświętne polegającą na odprowadzeniu wód drenażowych do rowu R-A, w miejscowości Płońsk, gm. Miasto Płońsk
03.06.2015 r., godz. 08.33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 632 w miejscowości Poświętne gm. Płońsk
15.05.2015 r., godz. 14.51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kamienica gm. Załuski
14.05.2015 r., godz. 08.16

Wykaz nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego stanowiącej własność Powiatu Płońskiego przeznaczonej do sprzedaży.
04.05.2015 r., godz. 12.53

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie Miasto Płońsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem.
15.04.2015 r., godz. 11.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego oraz wprowadzanie wód popłucznych do stawu w msc. Unieck, gm, Raciąż na działkach nr ewid. 214/4 i 214/3.
15.04.2015 r., godz. 10.30

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
14.04.2015 r., godz. 14.19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu o wymiarach 20 m x 40 m na terenie działki nr ewid. 28/2 w miejscowości Szczytno, gm. Załuski
27.03.2015 r., godz. 09.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 178 obręb 0032 Koziminy Stachowe
25.03.2015 r., godz. 09.10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Płońsku przy ul. Płockiej stanowiącej własność Powiatu Płońskiego
19.03.2015 r., godz. 14.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń w postaci wylotów kanalizacji deszczowej i oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej Borowiczki-Liszyno
19.03.2015 r., godz. 12.07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych powstałych na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. 19 Stycznia 56 w Płońsku, do kanalizacji PGK w Płońsku Sp.z o.o
18.03.2015 r., godz. 08.23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie i gminie Baboszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 223 o pow. 0,1300 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa
11.03.2015 r., godz. 10.19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Wkrą w km 29+375 biegu rzeki (działka nr ewid.. 18 obręb 0002 Joniec) gm. Joniec
06.03.2015 r., godz. 14.13

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Rozwoju Powiatu Płońskiego do 2030
05.03.2015 r., godz. 13.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 09.01.2015 r, znak RŚ.6341.73.2014 dotyczącej pozwolenia na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid.działki 161/2 w Ćwiklinie,gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 229 obręb 0008 Ćwiklin, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele, stanowiącej działkę nr ewid. 200 obręb 0002 Biele Brzeźnica, gm. Sochocin
27.02.2015 r., godz. 11.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid. działki 70 obręb 0026 Raźniewo, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3068W, stanowiącej działkę nr ewid. 73 obręb 0030 Srebrna, gm. Naruszewo
27.02.2015 r., godz. 11.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 632 w km 3+475SP w miejscowości Poświętne, gmina Płońsk
11.02.2015 r., godz. 10.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, działka nr ewid. 896 obręb 0233 Raciąż, poprzez wykonanie przepustu z drogi gminnej na działkę nr ewid. 2118/2 w miejscowości Raciąż
11.02.2015 r., godz. 10.20

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie dla nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin
06.02.2015 r., godz. 12.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem brzegowym do rzeki Raciążnicy ścieków komunalnych w Raciążu
06.02.2015 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na-przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid.496 obręb Kodłutowo)gm. Raciąż
03.02.2015 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Turką w km 6+227 biegu rzeki, działka nr ewid.80 obręb 0027 Rostki gm.Nowe Miasto
03.02.2015 r., godz. 13.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, z zakładu przy ul. Przemysłowej 13A w Płońsku, do kanalizacji PGK w Płońsku Sp. z o.o.
03.02.2015 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej Pilitowo – Cempkowo, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 165 obręb 0005 Cempkowo gm.Płońsk
03.02.2015 r., godz. 12.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Baboszewo
29.01.2015 r., godz. 08.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec, działka nr ewid. 134 obręb Joniec Kolonia, gm. Joniec
27.01.2015 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Naruszewo
27.01.2015 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3048W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 245 obręb 0019 Miszewo B gm. Nowe Miasto
27.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację rowu przydrożnego przy ul. Wieczorków w Płońsku, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 301, 2423/7, 2423/9 obręb 0217 Miasto Płońsk.
26.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni wraz z wyposażeniem na terenie działki nr ewid. 61 w m. Naborówiec gm. Załuski
22.01.2015 r., godz. 08.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk, poprzez wykonanie dwóch przepustów
11.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk
10.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, obręb Koziminy Stachowe gm. Płońsk
04.12.2014 r., godz. 09.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, poprzez wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami z DP 3061W, gm. Dzierzążnia, powiat płoński
03.12.2014 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 49 w miejscowości Michalinek gm. Płońsk
03.12.2014 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, w miejscowości Cempkowo, gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie.
03.12.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin
01.12.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Gawarek w km 1+850 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 15 obręb Gawarzec Dolny, gm. Czerwińsk n/Wisłą
01.12.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Naruszewką w km 4+210 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 112 obręb Stara Wrona gm. Joniec
01.12.2014 r., godz. 11.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową w m. Postruże gm. Naruszewo
01.12.2014 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Zdunowo 36 gm. Załuski
01.12.2014 r., godz. 08.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wód rzeki Żurawianki Południowej
27.11.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, z Zakładu w Płońsku, ul. Henry Forda I Nr 8, 09-100 Płońsk
21.11.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Omięciny numer działki 58/5
28.10.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Proboszczewice o numerze działek 194/2 i 228/1
28.10.2014 r., godz. 11.35

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Omięciny i Proboszczewice
28.10.2014 r., godz. 11.25

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie nr działki 419
28.10.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Naruszewo
26.09.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marianny Bieleckiej RZEŹNIA TRZODY CHLEWNEJ ROZBIÓR i SPRZEDAŻ MIĘSA ul. Przemysłowa 23 05-190 Nasielsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CITY STAR Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.22

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50, poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym wjazdem z DK 50 w km 37+811,46
05.09.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 Nowe Miasto, na wydania pozwolenia wodnoprawnego
01.09.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 95/19 w miejscowości Ćwiklin
01.09.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Ciek A km 8+846 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 310 obręb Unieck, gm. Raciąż
29.08.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid. 497 obręb Kodłutowo) gm. Raciąż
28.08.2014 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą w km 7+300 biegu rzeki (działka nr ewid. 193 obręb Kaczorowy...
28.08.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Sochocin
25.08.2014 r., godz. 13.16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych szczegółowych – sączków drenarskich oznaczonych numerami nr 10 i nr 11 w dziale drenarskim nr 121 na terenie...
31.07.2014 r., godz. 09.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny...
24.07.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Żurawianka Główna w km 6+811 biegu rzeki - działka nr ewid. 7 w m. Przemkowo...
18.07.2014 r., godz. 13.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Płonką w km 23+904 biegu rzeki (działka nr ewid. 213) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Dzierzążnicą w km 2+664 biegu rzeki (działka nr ewid. 65/3) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działkach nr ewid. 111,112/1, 112/2 położonej w miejscowości Joniec gm. Joniec
16.07.2014 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działce nr ewid. 218 położonej w miejscowości Kamienica gm. Załuski
16.07.2014 r., godz. 14.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - retencyjnego stawu ziemnego dla odwodnienia i nawodnienia działki nr 101/7 w m. Ślepowrony gm. Sochocin
16.07.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary rynek 16 09-530 Gąbin
30.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie działki nr ewid. 78 obręb Drochowo, gmina Naruszewo, powiat płoński
24.06.2014 r., godz. 09.40

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Królewo gmina Joniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577/1 o pow. 0,1042 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży.
18.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława
12.06.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą
05.06.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Raciążnicą
05.06.2014 r., godz. 09.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09- 530 Gąbin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Gąbin na wykonanie urządzeń wodnych
04.06.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ŻURAWIANKA” w Nacpolsku ul. Wspólna 1 09-162 Nacpolsk, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
02.06.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
29.05.2014 r., godz. 11.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 632 na teren działki 148 w miejscowości Latonice gm. Nowe Miasto.
28.05.2014 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Green Factory Holding Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
20.05.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 99/11 w miejscowości Ćwiklin, gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.
19.05.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50 w miejscowości Nacpolsk gm.Naruszewo
18.04.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie stawu ziemnego o wymiarach 12 m x 30 m, powierzchni 360 m2, głębokości 2 m terenie działki nr ewid. 69 w miejscowości Wola Folwark gm. Baboszewo
16.04.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce Nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, Gm. Naruszewo
14.04.2014 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dministracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
14.04.2014 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk
10.04.2014 r., godz. 14.10

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A w km 3+000, poprzez wykonanie przepustu pod planowanym przejazdem z działki nr 34/10 na działkę nr 34/11 gm.Sochocin
10.04.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstw
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K.A. O/Płońsk ul. Kolejowa 1 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej
01.04.2014 r., godz. 10.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr ewid. 77, 83, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 39/1, 36/1 w obrębie Młodochowo Stare
28.03.2014 r., godz. 13.00

Zawiadomienie że w dniu 11.03.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcin
28.03.2014 r., godz. 09.40

Zawiadomienie że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wyłożeniu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000
10.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul. Mazowiecka 6a
19.02.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul.Młodzieżowa 50
19.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy
28.01.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 79/1 obręb Chociszewo gmina
17.01.2014 r., godz. 10.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 62 (Strzelno – Drohiczyn), poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej w km 174+035 SL w miejscowości Goławin
16.01.2014 r., godz. 13.00

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywa do 2030 r.
09.01.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
07.01.2014 r., godz. 14.20

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.01.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust w km 0+690 rzeki Tatarka – dz. Nr 69/1, 164/2, 163, 19/2, 231/8 – obręb Modzele Bartłomieje gm. Nowe Miasto
16.12.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 103 obręb Nowe Olszyny
12.12.2013 r., godz. 08.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej na terenie działek nr ewid. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4 w obrębie Ćwiklin, gm. Płońsk.
04.12.2013 r., godz. 15.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą
04.12.2013 r., godz. 15.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 152/15 obręb Smulska gm. Załuski
03.12.2013 r., godz. 16.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na terenie działki nr ewid. 10 obręb Garwolewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
29.11.2013 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
26.11.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na terenie działki nr ewid. 144 obręb Ćwiersk gm. Raciąż
26.11.2013 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód ze studni na działce nr ewid. 62 w m. Ćwiklin
22.11.2013 r., godz. 14.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 34/11 obręb Wycinki gm. Sochocin, powiat płoński
19.11.2013 r., godz. 12.28

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Piekuta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 60/1, obręb Nowy Boguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.24

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Andrzeja Gwiazdy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.19

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Gregorewicz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 75, obręb Garwolewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 10 (Szczecin – Płońsk) w km 449+660 SP w miejscowości Płońsk
23.10.2013 r., godz. 14.58

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2609/9, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
18.10.2013 r., godz. 15.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 320 obręb Budy Kraszewskie gm. Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie
15.10.2013 r., godz. 15.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo
11.10.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński
10.10.2013 r., godz. 15.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stawu znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 14.46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawów na terenie działek nr ewid. 97, 98, 99 w m. Szczytno gm. Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 13.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w m. Rąbież gm. Naruszewo
03.10.2013 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Żurawianki
03.10.2013 r., godz. 12.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc
16.09.2013 r., godz. 15.44

Decyzja do ogłoszenia w sprawie nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 419 o pow. 0,7000 ha
11.09.2013 r., godz. 10.36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 565 w km 4+816SL w miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
10.09.2013 r., godz. 11.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Karnkowo gm. Czerwińsk n/Wisłą
28.08.2013 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich.
23.08.2013 r., godz. 09.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Mławie
19.08.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie
19.08.2013 r., godz. 14.57

Ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
19.08.2013 r., godz. 14.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych z terenu zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. przy ul. Mazowieckiej 2 w Płońsku
12.08.2013 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych w Mławie do rzeki Seracz
07.08.2013 r., godz. 15.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej SN pod dnem rzeki Sony w km 5+400 w miejscowości Grabie gmina Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie
05.08.2013 r., godz. 08.10

Zawiadomienie w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
30.07.2013 r., godz. 15.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
12.07.2013 r., godz. 15.06

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
05.07.2013 r., godz. 14.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 37/24 w m. Sobieski gm. Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
05.07.2013 r., godz. 14.27

Blokada wprowadzania zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków
05.07.2013 r., godz. 09.39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
03.07.2013 r., godz. 12.24

Decyzja w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha
25.06.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina
20.06.2013 r., godz. 09.59

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo, 142008_2 Nowe Miasto
20.06.2013 r., godz. 09.47

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą,142005_2 Dzierzążnia, 142006_2 Joniec
20.06.2013 r., godz. 09.41

Zawiadomienie w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo, 142011_2 Sochocin, 142012_2 Załuski
20.06.2013 r., godz. 09.33

Zawiadomienie w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
18.06.2013 r., godz. 13.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin, gmina Płońsk, poprzez wykonanie 2 przepustów
13.06.2013 r., godz. 16.10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
04.06.2013 r., godz. 13.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym i przebudowę systemu drenarskiego
03.06.2013 r., godz. 09.54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Płońsku ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
24.05.2013 r., godz. 09.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu na terenie działek w miejscowości Budy Kraszewskie gm. Raciąż
23.05.2013 r., godz. 12.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
10.05.2013 r., godz. 15.34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-B w km 0+025 – 0+165 na terenie działki nr ewid. 143/13 w m. Ilinko
10.05.2013 r., godz. 15.24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu retencyjnego na terenie działek 24 i 25 w m. Siekluki
10.05.2013 r., godz. 15.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 632
10.05.2013 r., godz. 15.18

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r.”
07.05.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych Shell Polska Nr R1053 w Michalinku
07.05.2013 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
06.05.2013 r., godz. 08.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, szczególne korzystanie z wód ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, pobór wód podziemnych ze studni Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku
16.04.2013 r., godz. 09.05

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
11.04.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 565 miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.04.2013 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rozbudowę stawu zlokalizowanego na terenie m. Witkowo gm. Raciąż
09.04.2013 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu odwodnieniowego gm. Nowe Miasto, powiat płoński
27.03.2013 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej oraz pobór wody podziemnej ze studni w m. Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
26.03.2013 r., godz. 08.40

Informacja Zarządu Powiatu Płońskiego dot. Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim
08.03.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Płońskiego
08.03.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w m. Zdunowo, gmina Załuski
08.03.2013 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk
20.02.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
20.02.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalni Ścieków w Garwarzu Starym
14.02.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Szymaki gm. Płońsk
04.02.2013 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku
31.01.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami w m. Płońsk
29.01.2013 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy
28.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw i gazu LPG do ziemi w m. Skrzynki gm. Płońsk
25.01.2013 r., godz. 14.15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
18.01.2013 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wody podziemnej ze studni w m. Niepiekła gm. Załuski
16.01.2013 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu rzeki Rokitnica w miejscowości Gralewo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w m. Ossowa gmina Siemiątkowo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych, odprowadzanie do rowu melioracyjnego w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą
07.01.2013 r., godz. 09.40

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o sporządzeniu projektu w warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły
04.01.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowę urządzenia wodnego; pobór wód podziemnych ze stawu w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą
20.12.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych w Wróblewie, gmina Naruszewo
20.12.2012 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie 2 wylotów ścieków; odprowadzanie ścieków
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi Przyborowice – Nasielsk
23.11.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Grójec – Ostrów Mazowiecka w miejscowości Płońsk
21.11.2012 r., godz. 12.45

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
20.11.2012 r., godz. 14.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Płonki kanalizacji sanitarnej
20.11.2012 r., godz. 10.10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
12.11.2012 r., godz. 09.00

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
24.10.2012 r., godz. 11.34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
10.10.2012 r., godz. 09.06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 10 w miejscowości Płońsk
01.10.2012 r., godz. 10.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej; pobór wody podziemnej ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
25.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego we wsi Proboszczewice, gmina Joniec
25.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II mostem nad rzeką Płonką
24.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński
21.09.2012 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra
21.09.2012 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego; pobór wód powierzchniowych stawu
18.09.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk
03.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowań w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
30.08.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego wraz z przepustem w m. Kossobudy gm. Raciąż.
20.08.2012 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego we wsi Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin
10.08.2012 r., godz. 15.40

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla: Wytwórni Pasz "PIAST II" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk
03.08.2012 r., godz. 13.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach
31.07.2012 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - stawu ziemnego w miejscowości Drochowo gm. Naruszewo
30.07.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji nakazującej obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadku
24.07.2012 r., godz. 13.35

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu LU Polska S.A.
20.07.2012 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę urządzenia wodnego – stawu rybnego we wsi Strubiny, gmina Płońsk
16.07.2012 r., godz. 15.30

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla "CEDROB" S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
05.07.2012 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - legalizacja urządzenia wodnego – studni w m. Niepiekła gmina Załuski
03.07.2012 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku
03.07.2012 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego w m. Sielec gm. Czerwińsk n/Wisłą
22.06.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki
19.06.2012 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjno - rekreacyjnego w miejscowości Żychowo gm. Raciąż
19.06.2012 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku gm. Płońsk
19.06.2012 r., godz. 13.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Omięciny gm. Joniec
11.06.2012 r., godz. 09.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pobór wody podziemnej w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk
06.06.2012 r., godz. 13.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego w miejscowości Latonice, gmina Nowe Miasto
04.06.2012 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
31.05.2012 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
31.05.2012 r., godz. 13.10

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
29.05.2012 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym
28.05.2012 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych
24.05.2012 r., godz. 12.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nacpolsk gm. Naruszewo
17.05.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk
17.05.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.05.2012 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
30.04.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na przebudowę rowu
24.04.2012 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla „CEDROB” S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
20.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Drozdowie gm. Raciąż
16.04.2012 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego gm. Sochocin
04.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
00.00.0000 r., godz. 00.00

Marsz Gwiaździsty
Powiatowy Nieg ku czci Żołnierzy Wyklętych
Internetowa rezerwacja wizyt
Konsultacje Społeczne
PWSZ w Ciechanowie

Pytania do Starostów

Na pytania odpowiadają:

Starosta Płoński
Andrzej Stolpa

Starosta Powiatu Płońskiego

Wicestarosta
Anna Dumińska
-Kierska

Wicestarosta Powiatu Płońskiego

Newsletter

Zapisanie do newslettera

Zaproszenia

Marzec 2017
Dziś jest 27 marzec 2017 r.
Kalendarz zaproszeń w układzie tabeli
ponwtośroczwpiąsobnie
 
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbliższe zaproszenia:

XXXIV Sesja Rady Powiatu Płońskiego
29.03.2017 r., godz. 14.00

Multimedia

Powiat Płoński 2011-2013

Film

Archiwum filmów

Powiatowy Bieg TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Galeria

Archiwum galerii

Przejdź do strony: Agencja Rozwoju Mazowsza SA Przejdź do strony: Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
Przejdź do strony: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Prezjdź do strony: Związek Powiatów Polskich
Przejdź do strony: Monitor Polski
Przejdź do strony: Dziennik Ustaw
Przejdź do strony: Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Przejdź do strony: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies