Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego gm. Sochocin

(Zam: 04.04.2012 r., godz. 11.40)
RŚ6341.8.2012 Płońsk, dnia 02.04.2012r.


Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r, poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 28.03.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek BUSINESSMAN FUN CLUB” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-727 Al. Zieleniecka 2, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Marka Stasiaka, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy w km 5+000 we wsi Smardzewo gm. Sochocin pow. płoński
– szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego Centrum Team Building Incentive Leśna Polana na działce nr 228 we wsi Kępa gmina Sochocin wylotem do rzeki Raciążnicy w km 5+000 we wsi Smardzewo gm. Sochocin pow. płoński

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies