Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym

(Zam: 28.05.2012 r., godz. 15.40)
RŚ.6341.31.2012 Płońsk, dnia 28.05.2012 r.


Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 28.05.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Jana Flisa, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym R-A w miejscowości Starczewo Wielkie gm. Dzierzążnia w ciągu drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczego - Arcelin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies