Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki

(Zam: 19.06.2012 r., godz. 13.50)
RŚ.6341.38.2012 Płońsk, dnia 18.06.2012 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 14.06.2012 r zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 09-140 Raciąż na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki w km 0+257 i 0+860 na działkach nr ewid. 1183 i 1040 w Raciążu, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Raciąż
ul. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
2. WZMiUW w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Raciążu
ul. Wolności 34
09-140 Raciąż
4. Pan Krzysztof Cybulski
5. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies