Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w m. Ossowa gmina Siemiątkowo

(Zam: 15.01.2013 r., godz. 14.35)
RŚ.6341.2.2013 Płońsk, dnia 15.01.2013r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) w związku z wyłączeniem Starosty Żuromińskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy i wyznaczeniem do załatwienia sprawy Starosty Płońskiego (postanowienie Nr 5/P/NN/13 z dnia 04.01.2012r. znak NN-404/W/232-JC/12 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

zawiadamiam

że w dniu 09.01.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Powiatu Żuromińskiego Pl. Piłsudskiego 4 09 - 300 Żuromin, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w km 4+250 w m. Ossowa gmina Siemiątkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies