Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

(Zam: 06.05.2013 r., godz. 08.00)
Płońsk, dnia 30.04.2013 r.

RŚ.6341. 20 .2013

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 05.04.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:

1. Pobór wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czerwińsk n/Wisłą ze studni głębinowych S1 i S2 zlokalizowanych na działce nr ewid. 90 w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą

2. Wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą, zlokalizowanej na działce nr ewid. 90 do rowu melioracyjnego R-B na działce nr ewid. 132 w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk , w ilościach:

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies