Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie

(Zam: 19.08.2013 r., godz. 14.57)
Płońsk, dnia 16.08.2013 r.
RŚ.6341. 42 .2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 08.08.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Huber Holding Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/243 00-195 Warszawa, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z dachów budynku usługowego oraz powierzchni utwardzonych na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1.Huber Holding Sp. zo.o.
ul. Słomińskiego 5/243
00-195 Warszawa
pełnomocnik :
Marcin Augustyniak
2.Wójt Gminy Płońsk
ul. 19-go stycznia 39b
09-100 Płońsk
3.a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies