Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo

(Zam: 11.10.2013 r., godz. 10.03)
RŚ.6341. 54 .2013
Płońsk, dnia 10.10.2013 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam


że w dniu 08.10.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Green Factory Holding Sp. z o.o. Zdunowo 48 09-142 Załuski postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 17/2, poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej na teren działki o nr ewid 18/3 w m. Wróblewo gm. Naruszewo.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Green Factory Holding Sp. z o.o.
Załuski 48
09-142 Załuski
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki
z siedzibą w Wołominie
ul. Kobyłkowska 1
05 - 200 Wołomin
3. Wójt Gminy Naruszewo
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies