Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława

(Zam: 12.06.2014 r., godz. 10.50)
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 10.06.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława, postępowanie administracyjne w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla ujęcia we wsi Nacpolsk Stary, udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 25.06.2004 r znak RŚ 6223-10/04
2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nacpolsk gm. Naruszewo za pomocą studni Nr 1 i Nr 2, usytuowanych na terenie działki nr ewid. 49/2 w miejscowości Nacpolsk, gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości: Nacpolsk Stary, Żukowo, Poświętne, Słomin, Sosenkowo

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława
2. Wójt Gminy Naruszewo
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies