Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem brzegowym do rzeki Raciążnicy ścieków komunalnych w Raciążu

(Zam: 06.02.2015 r., godz. 11.55)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 23.01.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o. ul. Wolności 34 09 - 140 Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 21.02.2013 r, znak RŚ.6341.72.2.2012 dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem brzegowym do rzeki Raciążnicy w km 29+200 ścieków komunalnych, oczyszczonych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” PS-400 w Raciążu, poprzez:
zmianę pkt V w/w decyzji w zakresie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Sławomir Walczak tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies