Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Płoński od dnia 1 stycznia 2017r.

(Zam: 04.12.2015 r., godz. 10.14)
Załącznik do Uchwały Nr 205/2015
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 25 listopada 2015 roku

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Płoński od dnia 1 stycznia 2017r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm).

1. Nazwa i adres organizatora:Powiat Płoński 09-100 Płońsk, ul Płocka 39.

2. Tryb udzielenia zamówienia: koncesja – na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 113).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy: pasażerski transport drogowy; obsługa linii komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Płońskiego.

4. Przewidywana data wszczęcia postępowania: nie wcześniej niż rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies