Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy nowych i odtworzenia istniejących odcinków rowów przydrożnych

(Zam: 21.12.2015 r., godz. 08.44)
RŚ.6341.48.2015 Płońsk, dnia 18.12.2015 r

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 18.12.2015 r została wydana decyzja administracyjna - pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Naruszewo, Naruszewo 19a 09-152 Naruszewo na wykonanie, na terenie części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 obręb 0001 Beszyno, 120, 121, 122 obręb 0012 Michałowo, 14, 17, 21, 22/1, 22/3, 36, 39, 40/1, 40/3, 40/4, 42/3, 42/5, 52, 67, 68 obręb 0034 Troski, 1/3, 4/1, 9, 10, 13, 18, 23/1, 32, 35, 38, 42 obręb 0038 Wróblewo, 9, 10/1, 10/6, 19 obręb 0039 PGR Wróblewo, 375, 376, 379/1, 379/2, 380, 381, 386, 387/2 obręb 0040 Zaborowo, urządzeń wodnych:

1. Wykonanie rowów przydrożnych:
a) wzdłuż drogi gminnej DG Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo na odcinku: I od km 0+446,5 do km 0+624,5 (strona prawa) o długości 178 m, oraz II od km 0+764,2 do km 1+027,2 (strona prawa) o długości 263 m, wraz z przepustami:
w km 0+553,9 i 0+557,9 SP o łącznej długości 10,0 m pod zjazdem na teren działek nr ewid.: 32 obręb 0038 Wróblewo oraz 38 obręb 0034 Troski
w km 0+753,0 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 38 obręb 0034 Troski
w km 0+774,5 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Trosk w km 0+997,7 SP o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Troski
Współrzędne rowu:
odc. I początek N 52°32'59.62”, E 20°19'47.57” koniec : N 52°32'55.12”, E 20°19'43.82”
odc. II początek N 52°32'50.58”, E 20°19'40.24” koniec : N 52°32'43.14”, E 20°19'35.43”
b) wzdłuż drogi gminnej DG Troski – Wróblewo na odcinku: I od km 0+511,8 do km 0+734,9 (strona lewa) o długości oraz II od km 0+739,5 do km 0+853,5 (strona prawa) wraz z przepustami:w km 0+530,70 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 18 obręb 0038 Wróblewo
w km 0+582,70 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 10 obręb 0038 Wróblewo
w km 0+683,50 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 9 obręb 0038 Wróblewo
w km 0+710,00 SL o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 1/3 obręb 0038 Wróblewo
w km 0+747,50 SP o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 4/1 obręb 0038 Wróblewo
Współrzędne rowu:
odc. I początek N 52°30'09.40”, E 20°18'53.20” koniec : N 52°33'13.91”, E 20°18'45.05”
odc. II początek N 52°33'13.91”, E 20°18'45.05” koniec : N 52°33'17.20”, E 20°18'42.13”
c) wzdłuż drogi gminnej DG Nr 300519W Wróblewo - Zaborowo na odcinku: I od km 0+072,7 do km 0+184,7 o długości 112 m (strona prawa) oraz II od km 0+996,3 do km 1+936,7 o długości 940,4 m (strona prawa) wraz z przepustami:
w km 0+164,20 o długości 6,0 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 120 obręb 0012 Michałowo
w km 1+098,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+136,40 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+253,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+285,30 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+385,60 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+419,30 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/1 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+514,20 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+609,45 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 378 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+667,00 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+699,00 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+753,35 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+764,20 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+818,70 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo
w km 1+867,10 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo
Współrzędne rowu:
odc. I początek N 52°33'16.89”, E 20°18'38.86” koniec : N 52°33'14.84”, E 20°18'34.06”
odc. II początek N 52°33'14.25”, E 20°17'55.51” koniec : N 52°33'21.45”, E 20°17'05.50”
d) wzdłuż drogi gminnej DG Wróblewo - Beszyno na odcinku od km 0+000 do km 0+507,8 o długości 507,8 m (strona prawa) wraz z przepustem:
w km 0+230,70 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 13 obręb 0001 Beszyno
Współrzędne rowu:
początek N 52°33'17.0”, E 20°18'38.9” koniec : N 52°33'31.6”, E 20°18'50.7”
e) wzdłuż drogi gminnej DG Nr 300535W Wróblewo - Michałowo na odcinku od km0+019,9 do km 0+259,1 o długości 239,2 m (strona prawa) wraz z przepustami:
w km 0+046,5 i w km 0+055,8 o łącznej długości 16,0 m pod zjazdem na teren działek nr ewid. 13 i 14 obręb 0001 Beszyno
w km 0+076,3 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 15 obręb 0001 Beszyno
w km 0+097,2 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 16 obręb 0001 Beszyno
w km 0+127,2 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 17 obręb 0001 Beszyno
w km 0+152,9 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 18 obręb 0001 Beszyno
w km 0+186,7 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 19 obręb 0001 Beszyno
w km 0+221,9 o długości 6,5 m pod zjazdem na teren działki nr ewid. 20 obręb 0001 Beszyno
Współrzędne rowu: początek N 52°33'31.6”, E 20°18'51.0” koniec : N 52°33'29.9”, E 20°19'03.5”

2. Odbudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo na odcinku od km 0+624,5 do km 0+758,5 o długości 134 m (strona prawa). Współrzędne rowu: początek N 52°32'55.12”, E 20°19'43.82” koniec : N 52°32'50.87”, E 20°19'40.50”

3. Wykonanie przepustów pod drogami gminnymi:
w km 1+935,5 DG Nr 300519W Wróblewo – Zaborowo, z rury HDPE o długości 11,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'21.51”, E 20°17'05.91” wylot : N 52°33'21.31”, E 20°17'05.66”
w km 0+007,0 DG Wróblewo – Beszyno, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'17.21”, E 20°18'39.09” wylot : N 52°33'17.15”, E 20°18'38.62”
w km 0+627,9 DG Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 600 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°32'54.64”, E 20°19'43.59” wylot : N 52°32'54.77”, E 20°19'43.03”
w km 0+780,5 DG Troski, z rury HDPE o długości 18,0 m, średnicy Ø 400 mm, ułożonej ze spadkiem 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°32'42.91”, E 20°19'34.94” wylot : N 52°32'43.34”, E 20°19'35.23”

4. Przebudowę przepustu pod drogą gminną Nr 300518 W Skarboszewo – Wróblewo w km 0+057,1 poprzez przedłużenie istniejącego przepustu z rury PEHD o średnicy Ø 600 mm o 3 m do całkowitej długości 8,5 m z zachowaniem spadku podłużnego 0,5%. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'11.20”, E 20°19'54.90” wylot : N 52°33'11.29”, E 20°19'54.90”

5. Odbudowę rowów przydrożnych przy drodze krajowej DK 50 na odcinkach od 42+016,0 do km 42+061,5 , od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski oraz od km 41+091,0 do km 41+328,3 w m. Wróblewo wraz z przebudową przepustów z rur betonowych o średnicy Ø 400 mm na przepusty z rur HDPE Ø 500 mm, pod włączeniami w drogę krajowa DK 50 dróg gminnych :
DG Troski – Wróblewo w m. Troski –długość przepustu 13,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 1,4 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'03.13”, E 20°19'18.66” wylot : N 52°33'03.05”, E 20°19'18.29”
DG Troski w m. Troski –długość przepustu 15,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 0,9 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'00.20”, E 20°19'09.13” wylot : N 52°33'00.09”, E 20°19'08.72”
DG 300518 W Skarboszewo – Wróblewo w m. Wróblewo – długość przepustu 15,0 m, średnica Ø500 mm, spadek podłużny 0,5 %. Współrzędne przepustu: wlot N 52°33'13.46”, E 20°19'55.84” wylot : N 52°33'13.57”, E 20°19'56.24”

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10 pok. 324, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Sprawę prowadzi Zbigniew Leszczyński, tel. (023) 663-24-42.

Starosta Płoński
Andrzej Stolpa

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies